Hop til indhold

Kommunerne (herefter arbejdsgiver) forpligter sig fra 1. juli 2021 til at ansætte voksne elever på 25 år og derover på social- og sundhedsassistentuddannelsen fra begyndelsen af grundforløbets 2. del, så voksne elever sikres løn under grundforløbet, jf. Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked’.

KL, FOA, Danske SOSU-skoler og Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet et procedurepapir for at sikre en ensartet procedure for optagelsen og ansættelsen af +25-årige SOSU-assistentelever, som er omfattet af trepartsaftalen. Dette papir med spørgsmål og svar skal understøtte procedurepapiret og implementeringen af kommunernes forpligtelse. 

Hent procedurepapiret (pdf).

Spørgsmål og svar

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Ja, en elev kan søge om ansættelse hos en hvilken som helst kommunal eller privat arbejdsgiver, der er godkendt til at være praktiksted for uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Hvis eleven vil have sikkerhed for en ansættelse og uddannelsesaftale, der også omfatter GF2, jf. kommunernes forpligtelse med ’Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked’, skal eleven ansøge om elevansættelse hos den kommunale arbejdsgiver i sin bopælskommune, med mindre der lokalt er aftalt andre procedurer. 

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Ja, eleven kan vælge først at søge ansættelse til hovedforløbet og for eksempel modtage SU under grundforløbet. Elever, der venter med at søge elevansættelse til hovedforløbet, har dog ikke sikkerhed for en ansættelse. Det er en betingelse for at kunne gennemføre hovedforløbet, at eleven har en uddannelsesaftale. 

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Det er, som for alle elever der søger optagelse på et grundforløb, skolen der har ansvaret for vurdering af, hvorvidt ansøger opfylder optagelseskriterierne for en erhvervsuddannelse og for at optage eleven. For voksne (25+), der søger optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen, gælder fra 1. juli 2021, at de er garanteret løn under grundforløbet. Den fælles procedure for optagelse og ansættelse sikrer alle optagne elever dette.

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Kommunen er forpligtet til at ansætte de ansøgende elever i målgruppen, som bor i egen kommune.  En kommunal arbejdsgiver kan herudover ansætte de elever, som de ønsker.

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Ja, en kommunal arbejdsgiver kan sende en ansøgers ansøgning videre, hvis arbejdsgiveren har modtaget flere ansøgninger end antallet af praktikpladser på hovedforløbet eller i tilfælde, hvor en kommunal arbejdsgiver ønsker at ”reservere pladser” til nogle af de øvrige elever på GF2. Det forudsætter dog, at man som arbejdsgiver har indhentet samtykke fra ansøgeren samt den kommune ansøgningen videresendes til.

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Trepartsaftalen tilsiger, at kommunerne er forpligtet til at tilbyde alle voksne elever, der er optaget af en skole, en uddannelsesaftale så eleverne kan få løn under grundforløbet. Da det som udgangspunkt er aftalt, at ansøgeren skal søge i sin bopælskommune, er det kun den arbejdsgiver, som modtager ansøgningerne, der har overblik over hvilke elever, der mangler en uddannelsesaftale. 

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Ja, en kommune kan ansætte alle de elever, som de ønsker. Praktikpladsaftalen er en minimumsdimensionering. Den enkelte kommunale arbejdsgiver kan dog have begrænsninger i forhold til at ansætte alle ansøgere pga. praktikpladskapacitet, jf. svar 4. 

Opdateret 20/05 2021 kl. 12:54

Ja, men kun i de tilfælde, hvor ansættelse eleven af eleven er uforenelig med ansættelse på ældre- og sundhedsområdet, f.eks. hvis det vurderes, at eleven som følge af forhold på en straffeattest ikke kan ansættes. Ligeledes kan arbejdsgiver undlade at ansætte en ansøger, indtil ansøger følger de administrative betingelser som fremgår af skolens og arbejdsgivers hjemmeside, fx. overholdelse af tidsfrister, fremmøde til ansættelsessamtale, underskrevet uddannelsesaftale mv. 

Sidst opdateret: 21. marts 2023