Hop til indhold

Med trepartsaftalen er det aftalt, at brugen af fællesscreeninger skal styrkes, så virksomhederne får mulighed for systematisk og enkelt at kortlægge behovet for opkvalificering af de basale færdigheder hos medarbejderne.

Styrkelse af basale færdigheder

Dette initiativ er blot et blandt flere initiativer i trepartsaftalen, der skal være med til at styrke et markant løft af de basale færdigheder i arbejdsstyrken.
Stærke basale færdigheder er fundamentet for løbende at kunne tilegne sig ny viden og opkvalificering.

PIAAC-undersøgelsen (OECD) fra 2013 viser, at mange voksne danskere har utilstrækkelige basale færdigheder. Det skaber udfordringer i et samfund, hvor de opgaver der skal løses på arbejdspladserne, har en stigende grad af kompleksitet, og der stilles øgede krav til blandt andet skriftlighed.

Fællesscreeninger om redskab til at afdække behovet for basale færdigheder

Fællesscreeninger af medarbejderne kan give virksomhederne et overblik over det konkrete behov for at styrke de basale færdigheder blandt de ansatte. Ved at fastlægge klare retningslinjer for gennemførelse af fællesscreeninger, bliver det lettere for virksomhederne at kortlægge deres behov for videreuddannelse.

De nye retningslinjer er klar

Med udstedelsen af den nye FVU-bekendtgørelse 27. december 2018 fremgår det nu klart, at der er adgang til at gennemføre den obligatoriske test ved screening af flere deltagere samtidigt (fællesscreeninger). Samtidig har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en vejledning, der bygger på aktuel viden om gode erfaringer med fællesscreeninger, og indeholder tips og opmærksomhedspunkter, som det kan anbefales at drøfte med virksomheden forud for gennemførelse af fællesscreening.

Fællesscreeningen tilrettelægges og gennemføres i et tæt samarbejde mellem arbejdsgiver, tillidsrepræsentant og uddannelsesinstitution. Ved anvendelse af fællesscreeninger vil virksomhederne – efter aftale med medarbejderne – systematisk og enkelt kunne kortlægge behovet for opkvalificering af medarbejdernes basale færdigheder. 

Læs mere om de andre nye tiltag på FVU.

Sidst opdateret: 21. marts 2023