Hop til indhold

Centrale milepæle

En lang række initiativer er allerede gennemført og igangsat, herunder puljen til arbejdsmarkedets parters opsøgende arbejde, nedsættelse af VEU-bidrag, forhøjelse af godtgørelse, takstforhøjelser til udbydere og styrket samarbejde og koordination gennem udarbejdelse af en RAR-model.

Pr. 1. januar 2019 trådte den nye lovgivning i kraft. 

Evaluering og genforhandling af aftalen

De aftalte initiativer er afgrænset til at gælde i 2018-2021, med mindre andet er angivet i aftalen. Det betyder, at regeringen og arbejdsmarkedets skal mødes ved udgangen af 2021 og drøfte indsatsen og de erfaringer, der er gjort i aftaleperioden. Der vil derudover  være årlige statusdrøftelser mellem parterne. 

Udmøntningsplan

Der er udarbejdet en samlet udmøntningsplan, der viser, hvornår de enkelte initiativer forventes at træde i kraft samt hvilket ministerium, der er ansvarlig for opgaven. Planen er vejledende og opdateres løbende. 

Hent udmøntningsplan for implementering her (pdf)

Sidst opdateret: 21. marts 2023