Hop til indhold

Gennemgang af AMU-porteføljen

Det er efteruddannelsesudvalgenes ansvar at følge udviklingen i ufaglærtes og faglærtes kompetencebehov på arbejdsmarkedet og på den baggrund udvikle relevante AMU-uddannelser.

I forlængelse af trepartsaftalen har udvalgene i løbet af 2018 gennemgået alle AMU-uddannelserne med henblik på at sikre et opdateret AMU-system, hvor der er de rigtige uddannelsestilbud på hylderne.

I gennemgangen af AMU-uddannelserne, har efteruddannelsesudvalgene været særligt opmærksomme på, om der er uddannelser, som med fordel kan

  • afkortes
  • opdeles i delmål
  • lægges sammen
  • nedlægges.

Gennemgangen har resulteret i en opdateret og reduceret AMU-porteføjle med færre, men mere fleksible tilbud til faglærte og ufaglærte på arbejdsmarkedet.

Udbud af delmål

Formålet med opdelingen i delmål er at understøtte fleksibiliteten i udbuddet. Konkret betyder opdelingen af AMU-uddannelser i delmål, at en del af en AMU-uddannelse vil kunne gennemføres og afprøves selvstændigt eller i kombination med andre uddannelseselementer.

Kollektiv afkortning

Tidligere forsøg med kollektiv afkortning af AMU-uddannelser er blevet gjort permanent, da afkortning også kan øge fleksibiliteten af AMU.

En AMU-udbyder har mulighed for at afkorte en AMU-uddannelse for en gruppe eller et helt hold, hvis det kan sandsynliggøres, at medarbejderne i forvejen har nogle af de kompetencer, der opnås via den ønskede AMU-uddannelse.

Det er en betingelse for at lave en kollektiv afkortning, at deltagere gennemfører en afsluttende test, der er med til at vise, om de har nået uddannelsens mål.

Sidst opdateret: 30. september 2021