Hop til indhold

Der er mange uddannelsestilbud, og virksomhederne har mange behov. Men der er en grundlæggende udfordring med at skabe større efterspørgsel og tilpasse uddannelsesindsatsen til arbejdsmarkedets behov.

Forsøg med klynger

Forandringerne i teknologi og digitalisering foregår i et voldsomt tempo. For at dække de specialiserede kompetencebehov og skabe en tæt dialog mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner anbefaler ekspertgruppen forsøg med 3 – 4 kompetenceklynger.

Samarbejde i partnerskaber

Det er vigtigt, at der udvikles et stærkere decentralt samarbejde mellem aktørerne inden for voksen- og efteruddannelses-, erhvervsfremme- og beskæftigelsesområdet. Der skal skabes en stærkere koordinering med én tydelig indgang, så virksomhederne oplever en fokuseret, kvalificeret og sammenhængende kontakt. Ekspertgruppen anbefaler etablering af 5 – 8 partnerskaber for voksen-, efter- og videreuddannelse, der dækker alle aktører. Partnerskaberne skal sikre bedre samarbejde og synergi mellem de forskellige indsatser og på tværs af AMU, almen og videregående voksen- og efteruddannelse.

Opsamling af viden

For samfundet er det af stor betydning, at kompetenceudviklingen står på et solidt fundament af viden. En viden som sikrer effektiv anvendelse af arbejdsgivernes, arbejdstagernes og statens tid og penge. Det er væsentligt, at forandringer på arbejdsmarkedet opfanges effektivt – også når de går på tværs af brancher. Så kan forandringer hurtigere blive omsat til efteruddannelsestilbud. Derfor foreslår ekspertgruppen blandt andet etablering af et nationalt analyse- og overvågningssystem.

Sidst opdateret: 21. marts 2023