Hop til indhold

Som en del af trepartsaftalen fra august 2016 nedsatte regeringen en ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse.

Ekspertgruppen fik til opgave at analysere og komme med løsningsmodeller til, hvordan VEU-systemet kunne indrettes og styrkes.

Der skulle være et særligt fokus på virksomheders og voksnes behov for kompetencer, kvaliteten og effektiviteten i udbuddet.  

Kommissoriet for ekspertgruppen har tre spor:

  • Et sammenhængende VEU-system
  • En stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats
  • Modernisering af partsstyringen i VEU.

Ekspertgruppen har i sine drøftelser forholdt sig til alle tre spor. Undervejs har ekspertgruppen været i løbende dialog med parterne og aftagere og udbydere af voksen-, efter og videreuddannelse.

Ekspertgruppen har i sit arbejde trukket på eksisterende viden om gældende forhold og praksis i dag, men har også taget initiativ til gennemførelse af nye analyser.

Ekspertgruppens 13 anbefalinger

Et sammenhængende voksen-, efter- og videreuddannelsessystem

1. Én indgang til voksen-, efter- og videreuddannelsessystem

2. Øget brug af realkompetencevurderinger

3. Nationalt analyse- og overvågningssystem

4. Kompetenceforsyning til erhvervsklynger (kompetenceklynger)

5. Partnerskaber for voksne-, efter- og videreuddannelsessystem

6. Øget fleksibilitet i digital afvikling og tilrettelæggelse

7. Løft i de basale kompetencer

8. Øget fokus på voksen-, efter- og videreuddannelse via personlig uddannelseskonto

En stærk og målrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesindsats

9. Målretning af det offentligt finansierede udbud og øget fleksibilitet

10. Udprøvning af dokumentation af læringsudbytte i voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet

11. Ændret udbudsstyring af AMU

12. Enklere udbetaling af godtgørelse

Modernisering af partsstyringen

13. Nye roller til parterne.

Ekspertgruppens medlemmer

Formand Stina Vrang Elias, adm. direktør for Tænketanken DEA og formand for REU

Hanne Shapiro, innovationschef ved Teknologisk Institut

Nicolai Kristensen, professor ved KORA

Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet og formand for VEU-rådet

Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Sidst opdateret: 21. marts 2023