Hop til indhold

Ekspertgruppen har i sit kommissorium haft til opgave at forholde sig til modernisering af partsstyringen.

Ekspertgruppen anbefaler en række ændringer af parternes fremadrettede rolle og opgaver. De foreslåede ændringer er en afledt konsekvens af ekspertgruppens anbefalinger om et stærkere og mere sammenhængende system.

Ekspertgruppen anbefaler også, at partsstyringen og organiseringen heraf gøres til genstand for systematisk drøftelse i de kommende trepartsdrøftelser.

Sidst opdateret: 21. marts 2023