Hop til indhold

Ifølge ekspertgruppen er AMU ikke attraktivt nok, og over en tiårig periode er aktiviteten faldet.

Der er givet mange saltvandsindsprøjtninger, gennemført takstforhøjelser og lavet regelændringer. Men de anvendte løsninger har ikke givet de ønskede resultater i form af et tilstrækkeligt stærkt udbud og høj forsyningssikkerhed.

Et stærkere kerneudbud med færre kurser

Det offentligt finansierede AMU-udbud skal efter ekspertgruppens opfattelse fremtidssikres. Her er målretning og fleksibilitet væsentlige nøgleord.

Anbefalingen er derfor, at udbuddet styrkes med et smallere udbud af kurser og bedre økonomiske vilkår.

Der er i dag 3.200 AMU-kurser, men på langt de fleste af kurserne er der meget lidt eller ingen aktivitet. Ekspertgruppen foreslår, at der fremadrettet skabes et kerneudbud af 800 kurser, der får offentlig støtte, og som er afgrænset ud fra karakter og formål.

Et stærkere kerneudbud skal sikre, at der udbydes AMU-kurser, der fremmer mobilitet og fastholdelse på arbejdsmarkedet og giver generelle, overførbare kompetencer.

Flekskurser og behov for fleksibilitet

Når det gælder behovet for øget fleksibilitet er ekspertgruppen nået frem til den løsning, at fleksibilitet bedst kan sikres ved, at nogle af AMU-tilbuddene afvikles på et marked, der sættes frit.

Ekspertgruppen ønsker at etablere et udbud af flekskurser, som kan sammensættes på tværs af uddannelsesniveauer og brancher. Og en del af kursusaktiviteten vil blive kurser udbudt på markedsvilkår og skræddersyet til virksomhedernes behov.

Ændret styring af udbud og indførsel af test eller prøve

I forhold til AMU anbefaler ekspertgruppen en ændret udbudsstyring og lægger op til, at alle AMU-kurser i udgangspunktet skal afsluttes med en test eller prøve, så deltagerne kan dokumentere det, de har lært.

Sidst opdateret: 21. marts 2023