Hop til indhold

Når flere skal bruge mulighederne i voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet, er det vigtigt, at der er én indgang til de mange tilbud, hvor man hurtigt kan skabe sig et overblik, søge om deltagelse og få godtgørelse.

Vurdering af kompetencer

Det er væsentligt, at man kan bygge oven på allerede erhvervede kompetencer og få dokumentation for det, man har lært, gennem formel eller uformel kompetenceudvikling. Derfor foreslår ekspertgruppen øget brug af realkompetencevurderinger.

Personlig uddannelseskonto

Ekspertgruppen foreslår, at alle ansatte, der er omfattet af en overenskomst, skal have en personlig uddannelseskonto. Dette skal øge muligheden for, at alle har reel mulighed for at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse. En uddannelseskonto vil efter ekspertgruppens opfattelse give flere bedre mulighed for på eget initiativ at udnytte de muligheder, der er for at uddanne sig løbende.

Enkel udbetaling af godtgørelse

Ekspertgruppen anbefaler, at der skal være en enklere udbetaling af godtgørelse i forbindelse med deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse. Som det er i dag, er systemet uoverskueligt, og alt for mange opgiver at søge om godtgørelse på vegne af deres medarbejdere. Ambitionen er at udbetalingen af godtgørelse skal være så enkel som mulig, så motivationen for at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse bliver øget.

Sidst opdateret: 21. marts 2023