Hop til indhold

Arbejdsmarkedet er i stor forandring i disse år – en øget globalisering, den teknologiske udvikling og ændringer i organiseringen af arbejdet. Med forandringerne følger behov for udvikling af vores kompetencer.

Danmark har et godt udgangspunkt. Voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet er veludbygget, og danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelsesaktiviteter er blandt de højeste i OECD. Men det er langt fra alle virksomheder eller voksne i arbejdsstyrken, som deltager.

Ekspertgruppen mener, det er nødvendigt, at vi på alle niveauer i samfundet får et mere naturligt forhold til at deltage i voksen-, efter- og videreuddannelse. Der er derfor brug for et stærkere og mere sammenhængende system, der rummer det almene, det erhvervsrettede og det videregående niveau.

Der er brug for en stærk vision

Visionen er, at den enkelte skal have mulighed for at være kompetent hele arbejdslivet, og man skal sikre, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Ekspertgruppen hæfter sig især ved, at det er vigtigt for:

  • den enkelte, fordi tilknytning til arbejdsmarkedet er vejen til at forsørge sig selv.
  • private virksomheder, fordi kompetencer og kvalifikationer styrker virksomhedernes omstillingsevne og dermed konkurrenceevnen.
  • offentlige virksomheder, fordi deres muligheder for at levere nye ydelser og service af høj kvalitet afhænger af medarbejdernes kompetencer.
  • hele Danmark, fordi et arbejdsmarked med adgang til de nødvendige kompetencer og kvalifikationer er helt afgørende for at sikre bæredygtig vækst, bevare vores velstandsniveau og sikre sammenhængskraft i samfundet.
Illustration af ekspertgruppens vision

 

Sidst opdateret: 21. marts 2023