Hop til indhold

Læsevanskeligheder og problemløsning med brug af it kan være en stor udfordring i hverdagen og på jobbet. Så det er vigtigt at huske, at de basale kompetencer er en forudsætning for at kunne tilegne sig ny viden, deltage i faglig opkvalificering eller gå i gang med omskoling.

Justering af forberedende voksenundervisning

Der er behov for en række indsatser, der kan skabe et løft af de basale kompetencer. Ekspertgruppen anbefaler, at forberedende voksenundervisning (FVU) udvides med to nye fag, FVU-engelsk og FVU-digital.

En anden anbefaling handler om, at FVU i langt højere grad anvendes som virksomhedsrettet undervisning, og at man laver en toning af FVU, så indhold og sprog bliver langt mere virksomhedsrelevant. Hermed kan man øge motivationen for at deltage.

Sidst opdateret: 21. marts 2023