Hop til indhold

Efter de to første trepartsaftaler – om arbejdsmarkedsintegration indgået i marts 2016 og om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft indgået i august 2016 – har regeringen udformet kommissoriet til tredje runde om voksen-, efter- og videreuddannelse.

I tredje runde af trepartsdrøftelserne, som blev skudt i gang 22. juni af statsminister Lars Løkke Rasmussen, skal der tages stilling til:

  • En styrkelse af voksen-, efter- og videreuddannelse
  • Håndtering af opsparingen af midler til VEU-godtgørelse på finansloven
  • Finansiering af den aftalte forhøjelse af lønrefusion efter 2017
  • Mulighederne for en mere fleksibel AUB-konstruktion.

I trepartsaftalen fra august 2016 blev det aftalt at nedsætte en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse, som skulle analysere og komme med forslag til, hvordan voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen kan styrkes. Ekspertgruppen offentliggjorde sine 13 hovedanbefalinger i midten af juni og færdiggjorde hermed sit arbejde.

Med afsæt i ekspertgruppens anbefalinger ønsker regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter at finde fælles løsninger på, hvordan voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet kan styrkes og gøres mere fleksibelt. Virksomheder og medarbejdere skal have adgang til en stærk, målrettet og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelsesindsats, som motiverer til opkvalificering og omstilling i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet.

Følgende parter deltager i tredje runde af trepartsforhandlingerne: LO (7 repræsentanter), FTF (2 repræsentanter), AC (1 repræsentant), DA (6 repræsentanter), KL (1 repræsentant), Danske Regioner (1 repræsentant), Lederne (1 repræsentant) og FA (1 repræsentant). Fra regeringen deltager beskæftigelsesministeren (forhandlingsleder) og undervisningsministeren samt uddannelses- og forskningsministeren efter behov.

Sidst opdateret: 21. marts 2023