Hop til indhold

Tilgængeligheden i AMU skal styrkes, og det skal være mere attraktivt at deltage i efteruddannelse, der er tilrettelagt og tilpasset deltageres og virksomheders behov. Derfor har ministeriet igangsat et forsøg, hvor der gives dispensation til, at virksomheder og deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU. Forsøgsordningen gælder fra 1. september 2018 og frem til udgangen af 2021. Forsøget vil blive evalueret løbende, og der vil blive lavet en samlet evaluering i forbindelse med forsøgets afslutning i 2021.

Dispensationen vil gælde alle arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres som over 75 procent fjernundervisning. Dispensationen gælder dog kun ved afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en centralt godkendt prøve. Det vil fremgå af uddannelsesadministration.dk, om der er tilknyttet en prøve til uddannelsen. Desuden vil ministeriet løbende opdatere en liste over arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet en centralt godkendt prøve til, og som kan indgå i forsøget. Listen opdateres hver tredje måned.

Sidst opdateret: 14. april 2020