Hop til indhold

Tilgængeligheden i AMU skal styrkes, og det skal være mere attraktivt at deltage i efteruddannelse, der er tilrettelagt og tilpasset deltageres og virksomheders behov. Derfor har ministeriet igangsat et forsøg, hvor der gives dispensation til, at virksomheder og deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse kan få VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning i AMU. Forsøgsordningen gælder fra 1. september 2018 og frem til udgangen af 2021. Forsøget vil blive evalueret løbende, og der vil blive lavet en samlet evaluering i forbindelse med forsøgets afslutning i 2021.

Dispensationen vil gælde alle arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres som over 75 procent fjernundervisning. Dispensationen gælder dog kun ved afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en centralt godkendt prøve. Det vil fremgå af uddannelsesadministration.dk, om der er tilknyttet en prøve til uddannelsen. Desuden vil ministeriet løbende opdatere en liste over arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet en centralt godkendt prøve til, og som kan indgå i forsøget. Listen opdateres hver tredje måned.

FAQ om godtgørelsesforsøget

Der kan kun udstedes AMU-bevis til deltagere, der har gennemført og bestået prøven, med mindre de har fået tildelt dispensation for prøven. Hvis en deltager ikke har deltaget i eller bestået prøven eller efter lærerens bedømmelse ikke har nået uddannelsens mål, kan der eventuelt udstedes et dokument til deltageren, der beskriver, hvornår eller i hvilke dele af uddannelsen, vedkommende har deltaget i. Det er det, som skolerne kalder et deltagerbevis. Der er ikke noget krav om, at skolerne skal udstede disse, men de kan vælge at gøre det.

Dispensationen gælder kun ved afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en centralt godkendt prøve. Det er dog ikke længere et krav, at kursisten gennemfører prøven. Med hensyn til opnåelse af AMU-bevis ved ikke aflagt eller ikke-bestået prøve, se ovenstående spørgsmål.

Forsøget kan ikke anvendes til udlagt undervisning, det vil sige hvor en udbyder ”låner” udbudsgodkendelse til en anden udbyder.

Udbyderne har pligt til at dokumentere kursisternes aktivitet. Der findes ikke en udtømmende liste for, hvordan aktiviteten dokumenteres, men du kan finde inspiration i inspirationskataloget ”Inspiration til digital læring”, som findes nederst på siden i Læs mere-boksen.

Det kræver ikke nogen formel tilmelding at deltage i forsøget. Godtgørelsen udbetales automatisk på alle forløb, der lever op til forsøgets kriterier.

Sidst opdateret: 9. september 2020