Hop til indhold

Analyser af digitalisering af VEU

Den nationale strategiske indsats for digitalisering blev indledt i 2018 med igangsættelse af tre analyser af henholdsvis muligheder og barrierer for e-læringsforløb, virksomheders og arbejdsstyrkens brug af digitale tilbud i VEU samt praksis for digitalisering af VEU. Alle tre analyser viser, at der er stor interesse for at prioritere e-læring og blended learning, både fra institutioners og virksomhedernes side, og at det særligt er fleksibiliteten ved e-læring, som er attraktiv.

Analyserne peger samtidig på, at uddannelsesinstitutionerne oplever høje omkostninger ved at omlægge til mere e-læring, at konkurrencen blandt udbydere gør det svært at samarbejde, samt at undervisernes kompetencer inden for e-læring er en barriere for succesfuld digital læring.

På baggrund af analyserne er der i 2019 igangsat en pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området og et projekt om kapacitetsopbygning for undervisere på almen voksen- og efteruddannelse.

Pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området

I december 2019 blev 9,5 millioner kroner udmøntet til seks samarbejdsprojekter mellem AMU-udbydere. Puljens formål er at understøtte, at flere voksne får relevant voksen- og efteruddannelse ved at udnytte den fleksibilitet og de nye læringsformer, der kan ligge i at arbejde strategisk med digitalisering. Det gør den ved at støtte AMU-udbyder til at overkomme nogle af de udfordringer, AMU-udbyderne oplever ved at omlægge til digital læring, herunder høje startomkostninger og konkurrence mellem udbydere om kursister.

Projekt om kapacitetsopbygning for undervisere på almen voksen- og efteruddannelse

Professionshøjskolen Absalon skal i løbet af 2019 og 2020 udvikle både et generisk koncept for arbejdet med digital læring blandt undervisere og ledere i almen VEU og et konkret kompetenceopbygningsforløb, der bygger på det udviklede koncept. Forløbet vil blive afprøvet og stilles derefter til rådighed for interesserede.

Sidst opdateret: 9. juli 2021