Hop til indhold

Det skal være lettere at finde relevante efteruddannelsestilbud til voksne. Derfor etableres en national platform, baseret på UddannelsesGuiden og Efteruddannelse.dk, der dermed bliver omdrejningspunktet, når voksne skal søge information og vejledning i forbindelse med valg af efter- og videreuddannelse og tilmelde sig konkrete kurser og eventuelle godtgørelsesmuligheder. Desuden skal vejlederne i ministeriets eVejledning fremover hjælpe flere voksne uddannelsessøgende og virksomheder med at få viden, overblik og afklaring over relevante VEU-tilbud.

Alt om VEU på et sted

Den nationale platform danner rammen om voksne og virksomheders informations- og vejledningsbehov. 

Her vil man kunne få alle relevante informationer for eksempel:  

 • finde inspiration til og overblik over uddannelsesmuligheder
 • få vejledning om uddannelsesmuligheder – og valg
 • få overblik over aktuelle kursustilbud
 • tilmelde sig selv eller medarbejdere til kurser
 • få overblik over økonomi og støttemuligheder fra VEU-godtgørelse, SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) m.v.
 • få adgang til at søge om VEU-godtgørelse og SVU

Uddannelser på alle niveauer

På den nationale platform vil det være muligt at finde det aktuelle udbud af offentlig voksen- og efteruddannelse på alle niveauer:

 • Almen voksenuddannelse - AVU. Kurser for voksne, som vil forbedre færdigheder i almene fag på 9./10.-klasses niveau som for eksempel matematik, tysk og dansk
 • Forberedende Voksenundervisning - FVU. Kurser for voksne som vil blive bedre til for eksempel dansk, matematik, engelsk eller it
 • Ordblindeundervisning - OBU. Kurser for voksne, der har svært ved at læse og skrive
 • Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU. Erhvervsrettede og kompetencegivende kurser
 • Videregående voksenuddannelse - VVU. Diplom-, akademi- og masteruddannelser

Nye digitale værktøjer 

Der udvikles nye digitale værktøjer, der skal hjælpe de voksne uddannelsessøgende, så de på egen hånd kan afdække uddannelsesmuligheder og handler på baggrund af denne afdækning.  De nye værktøjer kommer til at hænge sammen med de eksisterende værktøjer på for eksempel www.uddannelsesguiden.dk.

Ny, samlet indgang til voksenvejledning 

Ministeriets eVejledning vil fremover være den voksnes indgang til vejledning om efter- og videreuddannelsestilbud. 
Vejledningen er nationalt dækkende og institutionsuafhængigt.

Voksne uddannelsessøgende og virksomheder kan kontakte vejlederne i eVejledning alle ugens dage på telefon, chat og mail med spørgsmål til alle former for offentligt anerkendte kursus- og uddannelsestilbud inden for både efter- og videreuddannelse og det ordinære uddannelsessystem.

Vejlederne er eksperter i at navigere i de mange muligheder der findes inden for det samlende uddannelsessystem i Danmark. Vejlederne henviser også videre til for eksempel en uddannelsesinstitution, fagforening eller et jobcenter, hvis det er relevant.

eVejledning, UddannelsesGuiden og Efteruddannelse.dk tilpasses med Trepart III

Det er ikke nyt, at eVejledning tilbyder vejledning til voksne. Siden eVejledning blev etableret i 2011 har det været muligt at få voksenvejledning på telefon, chat og mail. Det nye med Trepart III er, at eVejledning nu bliver den primære indgang for voksne og virksomheder med til et vejledningsbehov. Denne tilpasning betyder, at der afsættes flere ressourcer til vejledning af disse målgrupper, og at vejlederne på området skal have en større viden. 

Den eksisterende efteruddannelse.dk vil løbende blive tilpasset, så en række af Trepartsaftalens punkter kan opfyldes før den nye Nationale Platform for VEU er færdigudviklet.

Voksenuddannelse.dk lanceret

I november 2018 blev siden voksenuddannelse.dk lanceret. Voksenuddannelse.dk er første version af den nationale platform til VEU. Portalen vil løbende blive udbygget i løbet af 2019 og 2020. eVejledning er fra 1. januar 2019 hovedindgangen til vejledning for voksne og virksomheder.

Sidst opdateret: 21. marts 2023