Hop til indhold

Trepartsaftalen har som ambition, at der skal være flere faglærte. Hvert år indgår cirka 43.000 elever og virksomheder en uddannelsesaftale. Det er rigtig godt, men desværre ses der et stort frafald hos de elever, som ikke opnår en aftale. Det er uholdbart, fordi vi har brug for mere faglært arbejdskraft. Flere elever skal kunne gennemføre deres uddannelse uden afbrud og fastholdes gennem flere lærepladser, der samtidig aftales tidligere mellem elev og arbejdsgivere. Det skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for dermed at kunne tiltrække flere dygtige unge og voksne til uddannelserne.

Det faglige udvalgs rolle

Trepartsaftalen fastlægger, at de faglige udvalg skal spille en markant styrket rolle i forhold til målsætningerne. Derfor får de faglige udvalg ansvar for at anvende cirka 120 millioner kroner årligt af AUB-midlerne til indsatser og projekter, der har til hensigt at styrke det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet.

Børne- og Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter er nu enige om udmøntningen og administrationen af AUB-midlerne.

Afrapportering om midler til faglige udvalg

Som led i Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar af november 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af regeringen, DA og FH, der skulle komme med forslag til de administrative og forvaltningsmæssige rammer for ordningen. Arbejdsgruppens afrapportering er udarbejdet og kan læses her.

Afrapporteringen (pdf)

Fordeling af midler til faglige udvalg

Af afrapporteringen fremgår det, at den konkrete fordeling af midlerne til de faglige udvalg vil blive opgjort ud fra en elevopgørelse. Elevtal opgøres som den samlede elevbestand ved afslutningen af hver måned (eksklusiv juni-juli) og beregnes herefter som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår.

Fordeling af midler til faglige udvalg (pdf)

Processkema for midlernes anvendelse i 2022

I afrapporteringen er der udarbejdet et konkret processkema, som der henvises til for uddybende information om de konkrete frister. Processkemaet fremgår også særskilt her. 

Processkema (pdf)

Spørgsmål/svar

Afrapporteringen er knap 20 sider lang. Derfor opsummeres de mest relevante spørgsmål/svar i disse dokumenter.

Spørgsmål/svar til erhvervsskoler i 2021 (pdf)

Spørgsmål/svar til faglige udvalg i 2021 (pdf)

Spørgsmål/svar til erhvervsskoler i 2022 (pdf)

Spørgsmål/svar til faglige udvalg i 2022 (pdf)

Sidst opdateret: 15. juli 2022