Hop til indhold

Trepartsaftalen fastlægger, at de faglige udvalg skal spille en markant styrket rolle i forhold til målsætningerne flere faglærte og tidligere indgåelse af lærepladser mellem virksomhed og elev/lærling. Derfor får de faglige udvalg ansvar for at anvende 119 millioner kroner årligt af AUB-midlerne til indsatser og projekter, der har til hensigt at styrke det lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet.

Udmøntningen og administrationen af AUB-midlerne fremgår af følgende afrapportering aftalt mellem Børne- og Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter.

Aftale om udmøntning og administration af midler til de faglige udvalg (pdf)

Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som administrerer og udbetaler midlerne. Der findes uddybet information om ansøgning og fordeling af midlerne på AUB's hjemmeside.

På hjemmesiden offentliggør AUB hvert år en rapportering vedrørende fordelingen og anvendelsen af tilskud fra puljen for lærepladsunderstøttende tiltag, søgning og kvalitet på erhvervsuddannelserne.

Spørgsmål/svar

De mest relevante spørgsmål/svar opsummeres i nedenstående dokumenter.

Spørgsmål/svar til erhvervsskoler i 2021 (pdf)

Spørgsmål/svar til faglige udvalg i 2021 (pdf)

Spørgsmål/svar til erhvervsskoler i 2022 (pdf)

Spørgsmål/svar til faglige udvalg i 2022 (pdf)

Sidst opdateret: 21. marts 2023