Hop til indhold

Lovgivning

 • Lovgivning er vedtaget i november og får virkning fra 1. januar 2022

Bekendtgørelser

Bekendtgørelser udstedes inden udgangen af 2021 og får virkning fra 1. januar 2022.

Informationsmøder og spredning af lovende praksis

 • Juni og oktober 2021: Ministeriet afholdte informationsmøder for medarbejdere på erhvervsskoler om implementeringen af trepartsaftalen. Find præsentationerne fra begge møder på siden om informationsmøder og videndeling.
 • Første kvartal 2022: Ministeriet afholder inspirationsmøder om lovende praksis i skolernes arbejde med at eleverne tidligere skal indgå en uddannelsesaftale

Offentliggørelse af måltal 

Måltal på merkantil eux

 • Måltal for merkantile uddannelser gennemført med eux er offentliggjort på ministeriets hjemmeside (uvm.dk)

Økonomiske og administrative rammer for så vidt angår de faglige udvalg

 • Rammer mv. er afklaret - læs mere på ministeriets hjemmeside. 
 • Proces for udmøntning af midler fra de faglige udvalg for 2022 i 3. og 4. kvartal 2021.
 • De faglige udvalg beslutter for så vidt angår midlernes anvendelse i december 2021.
 • De faglige udvalg stiller oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår til rådighed den 1. januar 2022.
 • AUB udbetaler midler til faglige udvalg og skoler i januar 2022.

Dimensionering

 • Den nuværende dimensioneringsmodel evalueres i 2.-4. kvartal af 2021.
 • Evalueringen/den nuværende dimensioneringsmodel forventes drøftet i REU i 1. kvartal 2022.
 • Der følges op på evalueringen i 2., 3. og 4. kvartal 2022.

Tilsyn

 • Rammer for tilsyn og sanktioner er fastlagt i december 2021.
 • Tilsyn foretages i 2023 på baggrund af målindfrielse i 2022.

Praktikpladsen.dk/lærepladsen.dk

 • De faglige udvalg har fået login til lærepladsen.dk i august 2021.
 • Fra 1. september 2021 blev det muligt at oprette uddannelsesaftaler. 
 • Tal for antal faglærte per virksomhed fremgår inden udgangen af 2022.
 • Praktikpladsen.dk skifter navn til lærepladsen.dk ved årsskiftet 2021/2022. Praktikpladsen.dk vil stadig kunne bruges. 

Datavarehus

 • Nøgletal om aftaler under grundforløbets 2. del offentliggøres i løbet af april 2022 i ministeriets datavarehus.
 • Udvikling af nøgletal til datavarehuset i løbet af 2022.

Øget lønrefusion

 • Øget lønrefusion under skoleophold træder i kraft 1. januar 2022.

Forhøjet skolepraktikydelse

 • Ny model er aftalt i arbejdsgruppe – læs mere på ministeriets hjemmeside 
 • Forhøjet skolepraktikydelse til elever i skolepraktik træder i kraft 1. januar 2022.

Forsøg med fleksibilitet

 • Rammer mv. er under afklaring. Proces for udmøntning af forsøg meldes ud snarest herefter.

Pulje til rekruttering af 18+-årige

 • Aktstykke er tiltrådt 
 • Udmøntning sker i løbet af 2022 og frem. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer ordning.

Viden om erhvervsuddannelserne

 • Aktstykke er tiltrådt 
 • Udmøntning sker i løbet af 2022 og frem. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer ordning.

Indsatser rettet mod det offentlige arbejdsmarked (trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige)

Begrænsning i brugen af korte aftaler

 • De nye regler om begrænsning i brugen af korte aftaler får virkning fra den 1 januar 2022. 

Kursus til gæstelærere

 • Kurser udvikles i 4. kvartal af 2021-3. kvartal 2022.
 • Kursus til gæstelærere forventes at blive udbudt af relevante udbydere fra 2. halvår 2022.
Sidst opdateret: 15. juli 2022