Hop til indhold

De faglige udvalg skal årligt redegøre for deres indsats med at godkende oplæringsvirksomheder. Formålet med redegørelserne er at sætte fokus på, at der godkendes lærepladser på virksomheder i et omfang, der er tilstrækkeligt set i forhold til 1) antal optagne elever på uddannelserne og 2) de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder. 

Redegørelsen for indsats med godkendelse af oplæringsvirksomheder er aftalt i trepartsaftalen ”Flere lærepladser og entydigt ansvar” fra november 2018. Reglerne om redegørelsen fremgår af § 46, stk. 4 i lov om erhvervsuddannelser og § 114, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Proces for redegørelser 2022

Den 1. september 2022 forventer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) at sende en indkaldelse af redegørelserne til de faglige udvalg. 

Redegørelserne indkaldes og indsendes samtidig med de faglige udvalgs udviklingsredegørelser. Du kan læse mere udviklingsredegørelserne her (uvm.dk).

Der er frist for at indsende redegørelserne d. 14. oktober 2022.

Skabelon og data til indsendelse af udviklingsredegørelser for 2022

STUK har udviklet en skabelon for redegørelser for indsats med godkendelse af oplæringsvirksomheder, som de faglige udvalg skal bruge til redegørelserne.

Find skabelon for redegørelser for indsats med godkendelse af oplæringsvirksomheder her (docx)

I redegørelsen skal de faglige udvalg redegøre for deres indsats med at godkende oplæringsvirksomheder samt vurdere, hvorvidt der godkendes tilstrækkelig med lærepladser.

I redegørelsen indgår følgende data:

Sidst opdateret: 4. oktober 2022