Hop til indhold

Fra 1. januar 2022 trådte den nye terminologi på erhvervsuddannelsesområdet i kraft. Hensigten med den nye terminologi er blandt andet at undgå, at begrebet praktik forveksles med begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik. 

Udgangspunktet for den nye terminologi er, at en elev betegnes som ”elev”, indtil denne har indgået en uddannelsesaftale eller bliver optaget i skoleoplæring (tidl. skolepraktik), hvorefter denne vil blive betegnet som ”lærling”. Dog kan et fagligt udvalg beslutte at fortsætte med at kalde deres elever for ”elever” gennem hele uddannelsen.

Ændringen i terminologien betyder, at der skal foretages opdateringer af materialer og lovgivning hos Børne- og Undervisningsministeriet, AUB, faglige udvalg, erhvervsskoler m.fl. Opdatering af relevant materiale vil foregå løbende. Børne- og Undervisningsministeriets materiale forventes at være opdateret per 1. juli 2022.

Oversigt over ændring af terminologi for erhvervsuddannelser 
Tidligere terminologi Ny terminologi Forkortelser
Aftale om praktik i udlandet Aftale om oplæring i udlandet OPU-aftale
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Ankenævnet vedrørende oplæringsvirksomheder  
Elev i grundforløb uden uddannelsesaftale Elev  
Elev med uddannelsesaftale / i praktik Elev / lærling  
Elevløn Elevløn/ lærlingeløn  
Praktikerklæring Erklæring om oplæring  
Forpraktik Foroplæring  
Praktikplads Læreplads  
Praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag Lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag  
Praktikpladsansøgning  Lærepladsansøgning  
Praktikpladsaftale Lærepladsaftale  
Praktikpladsgodkendelse Lærepladsgodkendelse   
Praktikpladskrav Lærepladskrav  
Praktikpladsopsøgende arbejde Lærepladsopsøgende arbejde  
Praktikpladssøgende Lærepladssøgende  
Praktikpladstilsagn Lærepladstilsagn  
Skolepraktikelev Lærling i skoleoplæring / elev i skoleoplæring  
Praktik Oplæring  
Praktikuddannelse Oplæring  
Praktik i udlandet Oplæring i udlandet OPU
Praktikansvarlig Oplæringsansvarlig / lærepladsansvarlig  
Praktikforløb Oplæringsforløb  
Praktikmål Oplæringsmål  
Praktikophold Oplæringsophold  
Praktikopslag Oplæringsopslag  
Praktikskema  Oplæringsskema   
Praktiksted Oplæringssted  
Praktikvejleder Oplæringsvejleder  
Praktikvejledning Oplæringsvejledning  
Praktikønsker Oplæringsønsker  
Praktikvirksomhed Oplæringsvirksomhed  
PIU-aftale OPU-aftale  
Praktikårselev Praktikårselev (beregningsbegreb)  
Praktikregler Regler om oplæring  
Skole- og praktikdele Skole- og oplæringsdele  
Skole- og praktikperiode Skole- og oplæringsperiode  
Skolepraktik Skoleoplæring SOP
Praktikcenter Skoleoplæringscenter  
Skolepraktikforløbet Skoleoplæringsforløbet SOP-forløb
Skolepraktikordningen Skoleoplæringsordningen  
Skolepraktikplads Skoleoplæringsplads  
Praktikvejen / praktikadgangsvejen Oplæringsvejen / oplæringsadgangsvejen   
Skolepraktikydelse Skoleoplæringsydelse  
Virksomhedsforlagt praktikundervisning Virksomhedsforlagt oplæring VFO
Sidst opdateret: 21. marts 2023