; Hop til indhold

Fra 1. januar 2022 trådte den nye terminologi på erhvervsuddannelsesområdet i kraft. Hensigten med den nye terminologi er bl.a. at undgå, at begrebet praktik forveksles med begreberne virksomhedspraktik og jobpraktik. 

Udgangspunktet for den nye terminologi er, at en elev betegnes som ”elev”, indtil denne har indgået en uddannelsesaftale eller bliver optaget i skoleoplæring (tidl. skolepraktik), hvorefter denne vil blive betegnet som ”lærling”. Dog kan et fagligt udvalg beslutte at fortsætte med at kalde deres elever for ”elever” gennem hele uddannelsen.

Ændringen i terminologien betyder, at der skal foretages opdateringer af materialer og lovgivning hos Børne- og Undervisningsministeriet, AUB, faglige udvalg, erhvervsskoler m.fl. Opdatering af relevant materiale vil foregå løbende. Børne- og Undervisningsministeriets materiale forventes at være opdateret per 1. juli 2022.

Oversigt over ændring af terminologi for erhvervsuddannelser
Tidligere terminologi Ny terminologi
Elev i grundforløb uden uddannelsesaftale Elev
Elev med uddannelsesaftale/ i praktik Lærling/ Elev
Praktikplads Læreplads
Praktikuddannelse Oplæring
Praktik i udlandet Oplæring i udlandet
Praktikpladssøgende Lærepladssøgende 
Praktikophold Oplæringsophold 
Praktikvirksomhed Oplæringsvirksomhed
Praktiksted Lærested 
Praktikerklæring Erklæring om oplæring
Praktikpladstilsagn Lærepladstilsagn
Praktikregler Regler om oplæring
Skole- og praktikdele Skole- og oplæringsdele
Skolepraktik  Skoleoplæring
Skolepraktikydelse Skoleoplæringsydelse
Praktikpladsopsøgende arbejde Lærepladsopsøgende arbejde
Praktikcenter Skoleoplæringscenter
Praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag Lærepladsafhængigt arbejdsgiverbidrag
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder 
Sidst opdateret: 10. januar 2022