Hop til indhold

Ministeriet afholder efter behov informationsmøder om de nye rammer for elevers, skolers og faglige udvalgs ansvar og opgaver på lærepladsområdet. Desuden informeres om nye it-faciliteter, nyt data mv., der bliver stillet til rådighed som følge af trepartsaftalen. Der indbydes også til inspirationsmøder, hvor skolerne indbyrdes får lejlighed til at udveksle ideer og eksempler på lovende praksis.

Informationsmøder 3.-4. juni 2021

Plancher fra ministeriets præsentationer kan downloades (pdf)

Skriftlige svar på deltagernes spørgsmål (pdf)

Sidst opdateret: 5. juli 2021