Hop til indhold

Ministeriet afholder efter behov informationsmøder om de nye rammer for elevers, skolers og faglige udvalgs ansvar og opgaver på lærepladsområdet. Desuden informeres om nye it-faciliteter, nyt data mv., der bliver stillet til rådighed som følge af trepartsaftalen. Der indbydes også til inspirationsmøder, hvor skolerne indbyrdes får lejlighed til at udveksle ideer og eksempler på lovende praksis.

Webinar om tilsynskonceptet for institutionernes indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler den 13. december 2021

Orientering om koncept for tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutionernes indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler (pdf)

Opsamling på webinar om tilsynskoncept for institutionernes indfrielse af måltal for indgåelse af lærepladsaftaler (pdf)

Informationsmøder den 3. og 4. juni 2021

Plancher fra ministeriets præsentationer kan downloades (pdf)

Skriftlige svar på deltagernes spørgsmål (pdf)

Informationsmøder den 12. og 14. oktober 2021

Skriftlige svar på deltagernes spørgsmål (pdf)

Informationsmøde om teknisk gennemgang af ændringer i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser den 19. november 2021

Skriftlige svar på deltagernes spørgsmål (pdf)

Erfa-gruppe for implementering af trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Afrapportering på erfa-gruppens arbejde (pdf)

Sidst opdateret: 21. marts 2023