Hop til indhold

 

Hovedinitiativer i aftalen 

Overblik over initiativer i trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar 
(klik på billedet for at få det vist i stort format)

Elever skal ikke stå alene med ansvaret for at finde en læreplads

Fremover skal erhvervsskolerne formidle konkrete lærepladser til elever, der ikke kan finde en læreplads selv. Det skal mindske det ansvar, der er i dag ligger hos den enkelte elev. 

Tidligere lærepladsaftaler 

Mindst 80 procent af eleverne skal have en lærepladsaftale inden afslutningen af grundforløbet så eleverne får en mere sammenhængende uddannelse. Til det afsættes der 119 millioner kroner årligt, som udmøntes af de faglige udvalg. 

Færre korte lærepladsaftaler

Fremover må en virksomhed og en elev højest indgå én kort aftale. Herefter skal virksomheden og eleven indgå en aftale, der dækker resten af elevens uddannelsestid. 

Mere fleksible erhvervsuddannelser

Der sættes 40 millioner kroner af til at øge fleksibiliteten i uddannelserne fra 2022 og frem. Dette vil give mulighed for flere skoleuger på erhvervsuddannelser, hvor for eksempel den teknologiske udvikling skaber behov for dette.  

Flere unge voksne på erhvervsuddannelserne

En pulje på 5 millioner kroner årligt i fra 2021 og frem skal være med til at rekruttere og fastholde flere 18-24-årige på erhvervsuddannelser. Antallet af personer mellem 18 og 24 år, der begynder på en erhvervsuddannelse, er nemlig faldet med knap 20 procent fra skoleåret 2015/16 til 2019/20.

Forhøjet lønrefusion til virksomheder med lærlinge

Der afsættes 220 millioner kroner i 2021 og 80 millioner kroner årligt til højere refusion til virksomheder, når deres lærlinge er på skoleophold. 

Sidst opdateret: 21. marts 2023