Hop til indhold

Integrationsgrunduddannelsen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU trådte i kraft d. 1. juli 2016, som en treårig forsøgsordning. Ordningen er efterfølgende blevet forlænget og udvidet af flere omgange og senest med Trepartsaftale om videreførelse og udvidelse af integrationsgrunduddannelse (igu) af september 2023 hvor ordningen er blevet forlænget frem til udgangen af 2027.

Fra 2024 er målgruppen for IGU flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år.

Et IGU-forløb varer to år og består af både praktik på en virksomhed og uddannelse.

Uddannelsen i IGU kan bestå af:

Læs mere om IGU og skoleundervisningen i en IGU.

Sidst opdateret: 14. december 2023