Hop til indhold

Integrationsgrunduddannelsen skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU trådte i kraft d. 1. juli 2016, som en treårig forsøgsordning. I februar 2019 blev det besluttet at forlænge ordningen yderligere tre år frem til 30. juni 2022. Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i februar 2022 enige om at videreføre den nuværende IGU-ordning i yderligere halvandet år, så den løber frem til 1. januar 2024.

Målgruppen for IGU er flygtninge, der haft opholdstilladelse i Danmark i under 10 år. Personen skal være mellem 18 og 40 år og må forud for sin ansættelse i IGU ikke have været ansat på ordinære vilkår i virksomheden de seneste 3 måneder.

Et IGU-forløb varer to år og består af både praktik på en virksomhed og uddannelse.

Uddannelsen i IGU kan bestå af:

Læs mere om IGU og skoleundervisningen i en IGU.

Sidst opdateret: 21. marts 2023