Hop til indhold

Som en del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration skal der skabes mere målrettede veje ind på det danske arbejdsmarked for flygtninge og familiesammenførte. Det skal blandt andet ske ved øget brug af AMU-branchepakker i forbindelse med kommunernes beskæftigelsesindsats for målgruppen.

Kursuspakker målrettet specifikke arbejdsopgaver

En AMU-branchepakke består af en række AMU-kurser, der tilsammen giver de nødvendige kompetencer til at udføre en specifik arbejdsopgave. AMU-branchepakker skal afspejle jobmulighederne i lokalområdet, og derfor er de som regel sammensat i et samarbejde mellem AMU-udbydere og for eksempel jobcentre, lokale uddannelsesudvalg og/eller virksomhedsnetværk.

Informationsindsats

Som et led i aftalen skal der gennemføres en informationsindsats over for kommunerne om mulighederne i AMU-branchepakker. På den baggrund har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udsendt orienteringsbrev til samtlige kommuner, AMU-udbydere og efteruddannelsesudvalg om aftalen, hvori kommunerne blev opfordret til at gøre brug af AMU-branchepakker, og AMU-udbydere og efteruddannelsesudvalg blev opfordret til at igangsætte initiativer, der kunne understøtte brugen af AMU-branchepakker.

Derudover blev der udarbejdet en pjece målrettet kommunerne om mulighederne i AMU-branchepakker i forhold til den lokale beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. Pjecen blev sendt til samtlige kommuner i juni 2016. Derudover blev den sendt til orientering til alle AMU-udbydere, VUC’er, sprogcentre, efteruddannelsesudvalg m.m.

Understøttelse af indsatsen

For at understøtte indsatsen fik efteruddannelsesudvalgene, der er ansvarlige for at vurdere, om der er behov for nye AMU-kurser eller revision af eksisterende, bevilget samlet 1.100.000 kroner til at udvikle AMU-branchepakker, AMU-kurser og undervisningsmateriale målrettet tosprogede. For at VEU-centrene kunne påtage sig en understøttende rolle i forhold til initiativet, blev restbeløbet på cirka 2,5 millioner kroner fra VEU-centrenes bonuspulje for 2015 fordelt på de enkelte VEU-centre.

Sidst opdateret: 21. marts 2023