Datavarehuset er et offentligt tilgængeligt statistikværktøj, der giver adgang til data, som indberettes fra hele landets uddannelsesinstitutioner. Datavarehuset bruges blandt andet af kommuner og skoler til udarbejdelse af kvalitetsrapporter og dataunderstøttet kvalitetsarbejde. Desuden er datavarehuset ministeriets statistikværktøj til brug for ministerbetjening, kvalitetstilsyn og udvikling af skoler, understøttelse af reformer og besvarelser af statistikhenvendelser.

grundskoleområdet kan man blandt andet følge udviklingen i elevernes og skolens resultater, elevernes trivsel og fravær.

På det gymnasiale område er det muligt at se en lang række oplysninger om studenter og elever, for eksempel eksamensresultater og fagvalg.

For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

Find vejledning om brugen af datavarehuset her eller se denne introduktionsvideo.

Find skoletal for dit barns skole – så nemt at selv voksne kan finde det

Data- og statistikfremvisninger

I datavarehuset kan man få vist data og statstik på flere forskellige måder.

Overbliksvisninger: Med datavarehusets overbliksvisninger kan man nemt og hurtigt få overblik over udvalgte nøgletal fra specifikke uddannelsesinstitutioner eller kommuner.

Eksempel på overbliksvisning over udvalgte nøgletal på en tilfældig folkeskole

Eksempel på overbliksvisning over udvalgte nøgletal på en tilfældig folkeskole

 

Rapporter: En stor del af datamaterialet er udarbejdet som faste grafer og tabeller. Det er også muligt at tilpasse grafer og tabeller efter behov.

Eksempel på fast graf over antal 1. prioritets ansøgninger på ungdomsuddannelserne

Eksempel på fast graf over antal 1. prioritets ansøgninger på ungdomsuddannelserne

 

Excel-rapporter: Derudover er det muligt at tilgå data helt fleksibelt via en såkaldt excel-rapport.

Eksempel på Excel-rapport

Eksempel på Excel-rapport

Her er det i de fleste tilfælde muligt at opdele data efter geografi (region/kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid.

Der er offentlig adgang til alle rapporter bortset fra rapporter på kommunalt og skoleniveau for de nationale testresultater i folkeskolen. Disse kan kun tilgås med de relevante rettigheder i UNI-Login.

Styring og udvikling

Datavarehuset bliver løbende udbygget med yderligere data og forskellige rapporteringsmuligheder.

Efterhånden som datavarehuset udvides med nye dataområder udfases databanken, ministeriets ældre dataapplikation. Databanken vil dog fortsat være tilgængelig som hidtil, indtil dataområder herfra bliver tilgængelige i datavarehuset.

Sidst opdateret: 14. juni 2019