Hop til indhold

Antal fuldførte

Antal studerende der har fuldført en uddannelse et givent tællingsår 1/10-30/9. Eksempelvis omfatter fuldførte 2008 alle fuldførte i perioden 1/10 2007 til 30/9 2008.

Fuldførelsesprocent

Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre) uddannelsen.

Eksempelvis er fuldførelsesprocent 2007 den andel af tilgangen 2007 (studerende, som er påbegyndt uddannelsen i perioden 1/10-2006 til 30/9-2007), der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre).

For aktuelle tilgangsår har de studerende endnu ikke afsluttet uddannelsen, hvorfor disse fuldførelsesprocenter er modelberegnede (på baggrund af overgangssandsynligheder).

Karakterer

Gennemsnitskarakterer beregnet som summen af karakterer divideret med antal karakterer. Afhængig af institutionsform kan karaktergennemsnittet fordeles på eksempelvis fag og evalueringsform.

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse beskriver overgange mellem uddannelserne, fx hvor mange der fuldfører gymnasiet og fortsætter på en videregående uddannelse.

Elevbevægelserne belyses ved hjælp af både fra-uddannelse og til-uddannelse henholdsvis fra-/til-institution. Der er også mulighed for at vælge en "Afgangsart", som fortæller hvordan fra-uddannelsen er afsluttet. Elevernes overgang måles 3, 6, 15 og 27 mdr. efter afslutningen af fra-uddannelsen. Nøgletallet kan udtrykkes som antal (absolutte tal) eller som andel (procent). Årstal er afgangsår for fra-uddannelsen. Uoplyst til-uddannelse omfatter dem, som ikke er overgået til anden uddannelse. 

Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

Beskæftigelsesfrekvensen er defineret som de beskæftigedes andel af befolkningen. Nyuddannede er en betegnelse, der dækker de personer hvis højeste uddannelse er opnået mindre end 12 måneder før opgørelse af arbejdsmarkedsstatus.

Danmarks Statistiks almindelige opdeling af befolkningen efter arbejdsmarkedsstatus er lagt til grund: Beskæftigede, Ledige og Uden for arbejdsstyrken.

Bemærk: Årstal refererer til tællingstidspunktet for befolkningen, som er 1. januar det pågældende år, mens befolkningens arbejdsmarkedsstatus er opgjort 1/12 foregående år.
Eksempelvis refererer 2008 til befolkningen 1/1-2008, og dennes arbejdsmarkedsstatus 1/12‐2007.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Mere dokumentation

Her finder du den fulde
dokumentation over begreber og nøgletal anvendt i databanken (pdf)
Sidst opdateret: 13. januar 2021