Hop til indhold

Spørgsmål om trivselsmålinger på gymnasier og erhvervsuddannelser

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:34

Som led i erhvervsuddannelsesreformen og gymnasiereformen er det besluttet at følge op på elevernes trivsel. Rent lovgivningsmæssigt er det fastsat i §59a i lov om gymnasiale uddannelser og §30a i lov om erhvervsuddannelser.

Målingerne bidrager til at afdække, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevtrivslen på din institution.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:37

Styrelsen for It og Læring (STIL) er dataansvarlige, og Ennova er STILs databehandler for målingerne på gymnasier og erhvervsuddannelser i skoleåret 2019/2020.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:34

I trivselsmålingen indsamles dine besvarelser på spørgsmålene sammen med dit UNI-login. Når disse oplysninger indberettes til STIL, kobles dit UNI-login til dit cpr-nummer. 

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:34

Besvarelserne og Uni-login overføres til STIL, hvorfra de udelukkende vil blive anvendt til statistik og i videnskabeligt øjemed.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:35

Der er tale om en statistisk undersøgelse. Al formidling af resultaterne fra undersøgelsen sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere, hvad den enkelte elev har svaret. Dine lærere og andre kan derfor ikke se hvad du har svaret.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:34

Trivselsmålingen gennemføres som udgangspunkt som en del af undervisningen, som du skal deltage i. Hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at svare på, kan du benytte svarkategorien ”ved ikke”.

Hvis du ikke deltager i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dig.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:35

Når Ennova har leveret alle oplysninger fra trivselsmålingerne til STIL, og STIL har modtaget disse korrekt, skal Ennova slette oplysningerne igen.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:35

Styrelsen for It og Læring opbevarer dine svar i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer, så længe der er behov for at følge udviklingen i elevernes trivsel på området.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:35

Nej. Da besvarelserne indsamles i statistisk øjemed, har du ikke ret til at få slettet eller rettet i din besvarelse, hverken hos Ennova eller hos STIL.

Opdateret 10/10 2019 kl. 16:34

Du kan henvende dig til Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@uvm.dk, hvis du har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger eller spørgsmål om de rettigheder, du har som elev i forbindelse med trivselsmålingen

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med trivselsmålingen, kan du kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020