Hop til indhold

På Uddannelsesstatistik finder du både visuelle statistikoverblik samt mere avancerede dataadgange via eksempelvis Excel. Løsningen bruges af mange forskellige brugere både i sektoren, internt i ministeriet og blandt den brede offentlighed hos for eksempel forældre og journalister. 

Uddannelsesstatistik indeholder data for ministeriets ressortområde, og du kan finde data for følgende områder: Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser (gymnasierne og erhvervsuddannelserne) samt data for voksen- og efteruddannelser. Data og de tilhørende nøgletal afspejler i nogen grad de opfølgningskrav, som har fuldt af de seneste års reformer på undervisningsområdet - andre data offentliggøres på baggrund af samarbejder med kommunerne eller af hensyn til særlige behov i sektoren. Uddannelsesstatistik er under konstant udvikling, både i dataindhold og i måderne data præsenteres på.

Det meste dataindhold er tilgængeligt for hele offentligheden, dog kræves UNI-Login for at tilgå særligt målrettede data, som kun vedrører de lokale institutioner eller som er underlagt fortrolighed.

Hvor kommer data fra?

Størstedelen af data kommer fra institutionerne, som jævnligt indberetter data. Kilderne til data er såvel centrale fagsystemer i ministeriet (for eksempel Optagelse.dk og Nationaltrivsel.dk) som de administrative systemer på institutionerne. Ministeriet indgår desuden i et datasamarbejde med Danmarks Statistik, hvorfra der også leveres data til Uddannelsesstatistik.

Hvem står bag?

Ansvaret for at indhente, bearbejde og udstille data og nøgletal er placeret i tre datakontorer i Styrelsen for It og Læring (Kontor for Dataudvikling, Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskole samt Kontor for Ungdomsuddannelser og VEU).

Gå til uddannelsesstatistik.

Gå til introduktionsguides til Uddannelsesstatistik.

Sidst opdateret: 14. september 2022