Datavarehus blev startet i 2014 med ledelsesinformation for folkeskolen til brug for kommunernes og skolernes kvalitetsarbejde. Det blev i marts 2015 udvidet med gymnasiale data og fra oktober 2015 også med data for erhvervsuddannelserne. Gradvist bliver datavarehuset det primære statistikværktøj for ministeriet og erstatter dermed databanken.

Datavarehuset

Datavarehuset giver institutioner, regioner, kommuner og offentligheden adgang til en række prædefinerede rapporter og grafer med statistiske oplysninger. Der er også mulighed for at definere egne rapporter på de forskellige dataområder.

Datavarehuset er dermed et dynamisk analyseværktøj og en nem adgang til data fra forskellige kilder. De fleste rapporter viser data på landsplan, relevant geografi (region/kommune) samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, ligesom udviklingen kan følges over tid.

Der er offentlig adgang til alle rapporter på alle tre dataområder, bortset fra de nationale måltal baseret på de nationale test i Folkeskolen på kommunalt og skoleniveau, som kræver Uni-login med skolelederrettigheder.

Datavarehuset bliver løbende udbygget med yderligere data, standardrapporter samt rapporteringsmuligheder.

Gå til datavarehuset (uddannelsestatistik.dk)

Find instruktionsvideoer og guides på uddannelsesstatistik.dk.

Databanken

Databanken indeholder uddannelsesstatistik på tværs af det danske uddannelsessystem fra grundskole til ph.d. og voksenuddannelser.

Databanken indeholder en række faste rapporter på udvalgte nøgletal inden for hvert uddannelsesområde. Databanken er også et dynamisk værktøj, hvor man selv kan opbygge tabeller og gemme egne rapporter.

Databanken vil gradvist blive udfaset efterhånden som dataområder herfra lægges over i eller bliver tilgængelige i datavarehuset, som på sigt vil være den centrale applikation for offentliggørelse af ministeriets statistikker og data. Der vil løbende blive lagt nærmere information herom på datavarehusets og databankens forsider.

Gå til databanken (statweb.uni-c.dk)

Sidst opdateret: 10. januar 2020