Hop til indhold

Udviklingen i andel unge, der forventes af få en ungdomsuddannelse

Profilmodel 2018 viser blandt andet, at der siden 2008 er sket en stigning i andelen af en ungdomsårgang som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter endt 9. klasse. I 2008 var andelen, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, på 76,7 procent, og i 2018 var denne andel på 85,4%. Siden 2011 har der dog kun været en stigning på 2 procentpoint i andelen der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Således var andelen 83,4 procent i 2011. 

Siden 2008 er der flere unge, som forventes at få en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse

Der er generelt flere unge siden 2008, som forventes at få en gymnasial ungdomsuddannelse. Dog er der også i de senere år sket en mindre stigning i den andel unge, som forventes at få en erhvervsuddannelse. Andelen, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) har ikke ændret sig de seneste år.

Udviklingen i andel unge, der forventes at få en ungdomsuddannelse, fordelt på ungdomsuddannelsens type i procent

Profilfigurer

Profilfiguren viser, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig, hvis de uddanner sig som alle andre årgange i det valgte profilår.

Se profilfigurer

Her kan du selv danne profilfigurer ud fra en række kriterier som fx prognoseperiode, køn eller herkomst.

Sidst opdateret: 13. januar 2021