Hop til indhold

Udviklingen i andel unge, der forventes af få en ungdomsuddannelse

Profilmodel 2019 viser blandt andet, at der siden 2009 er sket en stigning i andelen af en ungdomsårgang som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter endt 9. klasse. I 2009 var andelen, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, på 78,6 procent, og i 2019 var denne andel på 84,8 procent. Siden 2011 har der dog kun været en stigning på 2 procentpoint i andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse. Således var andelen 82,9 procent i 2011. 

Siden 2009 forventes flere unge at opnå en ungdomsuddannelse

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet 
Note: Uden kompetence er beregnet som forskellen mellem det samlede antal af unge og unge, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse.

Der er generelt flere unge siden 2009, som forventes at få en gymnasial ungdomsuddannelse. Dog er der også i de senere år sket en stigning i den andel unge, som forventes at få en erhvervsuddannelse. Andelen, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) har ikke ændret sig de seneste år.

Udviklingen i andel unge, der forventes at få en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse, fordelt på ungdomsuddannelsens type i procent

Notatet for profilmodellen er ikke opdateret for 2019. Tallene for 2019 kan ses i datavarehuset i nedenstående link under ”nøgletal fra uddannelsesstatistik”

 

Profilfigurer

Profilfiguren viser, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig, hvis de uddanner sig som alle andre årgange i det valgte profilår.

Se profilfigurer (data.stil.dk)

Her kan du selv danne profilfigurer ud fra en række kriterier som fx prognoseperiode, køn eller herkomst.

Sidst opdateret: 5. september 2022