Hop til indhold

Udviklingen i andel unge, der forventes af få en ungdomsuddannelse

Profilmodel 2021 viser blandt andet, at der siden 2011 er sket en stigning i andelen af en ungdomsårgang, som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter endt 9. klasse. I 2011 var andelen, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, på 83,0 procent, og i 2021 var denne andel på 86,0 procent.

Figur: Siden 2011 forventes flere unge at opnå en ungdomsuddannelse

Siden 2011 forventes flere unge at opnå en ungdomsuddannelse

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet 
Note: Uden kompetence er beregnet som forskellen mellem det samlede antal af unge og unge, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse.

 

Der er generelt flere unge, som siden 2011 forventes at få en gymnasial ungdomsuddannelse. Den forventede andel med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse har også været stigende i en kortere periode, og er de seneste tre år stabiliseret på knap 18 pct. Andelen, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), har været svagt faldende de seneste fem år.

Udviklingen i andel unge, der forventes at få en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse, fordelt på ungdomsuddannelsens type i procent

Notatet for profilmodellen er ikke opdateret for 2021. Tallene for 2021 kan ses i datavarehuset i nedenstående link under ”nøgletal fra uddannelsesstatistik”.

 

Profilfigurer

Profilfiguren viser, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne sig, hvis de uddanner sig som alle andre årgange i det valgte profilår.

Se profilfigurer (data.stil.dk)

Her kan du selv danne profilfigurer ud fra en række kriterier som fx prognoseperiode, køn eller herkomst.

Sidst opdateret: 6. marts 2023