Hop til indhold

 Uddannelsesprofil

Lilla og hvide kasser

Kasserne viser statustilstande og pilene bevægelser mellem tilstandene. De lilla kasser viser, hvilket uddannelsesniveau eleverne forventes at opnå. De hvide kasser viser, hvor stor en andel, der forventes at påbegynde en uddannelse inden for området.

Sorte og røde pile

De sorte pile viser fremgang i uddannelsessystemet, mens de røde stiplede pile viser, hvor mange der enten ikke kommer i gang på en uddannelse eller falder fra.

Den røde kasse

Den røde kasse viser hvor stor en andel, der aldrig forventes at opnå en kompetencegivende uddannelse ud over grundskolen. Med kompetencegivende uddannelse menes enten ungdomsuddannelse (kan give både studie- og erhvervskompetence) eller en videregående uddannelse (giver erhvervskompetence).

Start nedefra

Figuren læses fra bunden og op. Den nederste grønne kasse repræsenterer en hel årgang, som forlader grundskolen.
De første pile opad viser, hvor stor en andel der:

  • aldrig kommer i gang på en ungdomsuddannelse (rød stiplet pil)
  • starter på erhvervsuddannelse (sort pil)
  • starter på en gymnasial uddannelse(sort pil)

Dernæst kommer to hvide kasser. De viser hvor stor en andel, der forventes at påbegynde på en af de to typer af ungdomsuddannelser.

De sorte vandrette pile viser bevægelserne mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. De røde stiplede pile viser, hvor stor en andel der falder fra.

I de midterste grønne kasser opsamles hvor stor en andel, som forventes at opnå en ungdomsuddannelse og hvor stor en andel, som ikke forventes at opnå en ungdomsuddannelse.

Efter endt ungdomsuddannelse kan man gå i gang med en videregående uddannelse. Den bevægelse beskrives af pilene fra den midterste grønne kasse til den øverste hvide kasse. Bemærk, at også elever uden ungdomsuddannelse kan starte på en videregående uddannelse. Det kan være via optagelsesprøve, enkelte hf-fag, eller via dispensation.

Endelig er der elever, der ikke forventes at gå i gang med en videregående uddannelse efter endt ungdomsuddannelse. De beskrives med pile op til den øverste grønne kasse med de endelige kompetencer.

De øverste kasser viser de endelige niveauer for årgangens uddannelse

Den røde kasse til venstre viser, hvor stor en andel, som ikke forventes at opnå en uddannelse efter grundskolen. Den store grønne kasse i midten viser, hvor stor en andel, der forventes at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse, dvs. en erhvervsfaglig uddannelse eller en videregående uddannelse. Den grønne kasse til højre viser, hvor stor en andel, der forventes at opnå studiekompetencer.

Bevægelser ind og ud af kasserne

Bevægelser er vist med pilene. I de grønne og hvide kasse bevæger der sig lige mange elever ind og ud, undtagen ved de hvide kasse under ungdomsuddannelserne. Her, i de erhvervsfaglige og de gymnasiale uddannelser, er andelen, ud af kasserne højere end andelen ind i kasserne. Det skyldes, at nogle unge forventes at opnå begge uddannelser. Den højere andel ud svarer til andelen, som forventes at opnå begge ungdomsuddannelseskompetencer.

Sidst opdateret: 5. september 2022