Hop til indhold

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig uddannelse rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov under 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Den samlede tilgang i 2022 er på 2.003. Dette tal er lidt højere end i 2017. Af de elever, der startede på STU i 2022, er over 80 procent i alderen mellem 15 og 19 år.

Antallet af elever, der har gennemført STU, er steget fra godt 1.504 i 2017 til knap 1832 elever i 2022.

I alt er cirka 5.700 elever i gang med en STU i 2022 mod cirka 5.550 i 2017.

Elevtal for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2017 - 2022

  2017 2018 2019 2020 2021  2022 
Tilgang 1.991 2.107 1.729 1.829  2.121 2003
15-19 år 1.732 1.818 1.526 1.581  1.911 1702
Fuldførte 1.504 1.551 1.648 1.776  1.900 1832
15-19 år 192 150 190 200  184 191
Afbrudte 291 384 273 423  505 506
Bestand 5.540 5.731 5.527 5.504  5.697 5701
15-19 år 3.601 3.811 3.718 3.583  3.820 3868

Note: Note: Data fra 2017-2020 bygger på Danmarks Statistiks elevregister for 2019, mens 2021 og 2022-data stammer direkte fra Styrelsen for It og Lærings indsamling fra kommunerne.            Elever, der fortsat er registreret som i gang tre år efter start, er markeret som fuldført, da uddannelsen er normeret til tre år.

Sidst opdateret: 23. januar 2023