Hop til indhold

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en tre-årig uddannelse rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov under 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Den samlede tilgang i 2016 er på lidt under 1850. Dette tal er stort set det samme som i 2012. Af de elever, der startede på STU i 2016, er over 80 pct. i alderen mellem 15 og 19 år.

Antallet af elever, der har gennemført STU, er steget fra lidt under 1050 i 2012 til godt 1.300 elever i 2016.

I alt er ca. 5.800 elever i gang med en STU i 2016 mod ca. 4.400 i 2012.

Elevtal for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, 2012 - 2016

  2012 2014 2014 2015 2016
Tilgang 1.830 1.969 2.008 2.062 1.835
15-19 år 1.503 1.618 1.636 1.693 1.835
Fuldførte 1.033 1.076 1.119 1.260 1.281
15-19 år 129 142 151 162 183
Afbrudte 261 336 400 493 518
Bestand 4.419 4.976 5.465 5.774 5.810
15-19 år 2.836 3.134 3.266 3.355 3.184
Sidst opdateret: 13. januar 2021