Hop til indhold

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig uddannelse rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov under 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Den samlede tilgang i 2020 er på lidt under 1850. Dette tal er lidt lavere end i 2016. Af de elever, der startede på STU i 2020, er over 80 procent i alderen mellem 15 og 19 år.

Antallet af elever, der har gennemført STU, er steget fra godt 1.500 i 2016 til knap 1.800 elever i 2020.

I alt er cirka 5.500 elever i gang med en STU i 2020 mod cirka 5.400 i 2016.

Elevtal for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2016 - 2020

  2016 2017 2018 2019 2020
Tilgang 1.976 1.991 2.107 1.729 1.829
15-19 år 1.661 1.732 1.818 1.526 1.581
Fuldførte 1.518 1.504 1.551 1.648 1.776
15-19 år 197 192 150 190 200
Afbrudte 331 291 384 273 423
Bestand 5.385 5.540 5.731 5.527 5.504
15-19 år 3.504 3.601 3.811 3.718 3.583

Note: Data fra 2016-2019 bygger på Danmarks Statistiks elevregister for 2019, mens 2020-data stammer direkte fra Styrelsen for It og Lærings indsamling fra kommunerne.
Elever, der fortsat er registreret som i gang tre år efter start, er markeret som fuldført, da uddannelsen er normeret til tre år.

Sidst opdateret: 5. september 2022