Hop til indhold

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

FGU har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse. I et større perspektiv er formålet med FGU at bidrage til, at alle unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller er kommet i beskæftigelse, før de fylder 25 år.

Tre gange årligt indberettes der statistik til Styrelsen for It og Læring, Børne- og Undervisningsministeriet i januar, maj og september. Der indsamles bland andet data om elevtal, fravær og frafald. 1 gang årligt i november og december måles elevernes trivsels i den årlige nationale trivselsmåling.

Det er muligt at se statistik for elever på den forberedende grunduddannelser i ministeriets datavarehus (uddannelsesstatistik.dk).

Sidst opdateret: 5. september 2022