Hop til indhold

September 2019

 • Grundskolekarakterer 2018/2019 
 • Planlagte undervisningstimetal 2018/2019

Oktober 2019

 • Kompetencedækning 2018/2019 
 • Elevfravær 2018/2019 
 • Måltal på baggrund af nationale test 2018/2019 
 • Elevtrivsel 2018/2019
 • Socioøkonomisk reference 2018/2019 den 25. oktober

November 2019

 • Elevtal 2018/2019

December 2019

 • Økonomi

Januar 2020

 • Karakterer med sygeprøver 2018/2019

Marts 2020

 • Tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelser (FTU) 2020

April 2020

 • Planlagte undervisningstimetal 2019/2020

Maj 2020

 • Elevtrivsel 2019/2020
 • Kompetencedækning 2019/2020
 • Uddannelsesparathedsvurdering 8. klasse 2019/2020

Juni 2020

 • Personalets arbejdstid og ressourceindikatorer 2019/2020
 • Elevtal 2019/2020
Sidst opdateret: 10. januar 2020