Se en grafisk oversigt over årshjulet (png).

September 2019

 • Praktikpladsstatistik
 • Beskæftigelsesfrekvenser
 • Årsstatistikken om praktikpladser
 • Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb
 • Socioøkonomiske referencer (frafald)
 • Lærernes arbejdstidsanvendelse 2017/18
 • Fag på højere niveau og ekspertniveau
 • Gennemsnitligt timetal for lærerstyret undervisning 1. halvår 2019
 • Trepart nøgletal 2. kvt. 2019

Oktober 2019

 • Praktikpladsstatistik
 • AMU 1. & 2. kvartal 2019
 • VEU 2. halvår 2018
 • Eux og talentspor 2. halvår 2018
 • Tilgang 2. halvår 2018
 • Fuldførelsesprocent på eud
 • Frafald i overgangen mellem gf1 og gf2
 • Frafald på grund- og hovedforløbet 
 • Frafald i overgang mellem gf2 og hovedforløb
 • Elevtal bestand 2018
 • Beskæftigelsesfrekvenser
 • Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb
 • Socioøkonomiske referencer (frafald)
 • Fag på højere niveau og ekspertniveau
 • Årsstatistikken om praktikpladser
 • Gennemsnitligt timetal for lærerstyret undervisning 1. halvår 2019

November 2019

 • Praktikpladsstatistik
 • AMU 3. kvartal 2019 
 • VEU 1. halvår 2019
 • Tilgang 1. halvår 2019 og sommer på grundforløbet
 • Antal afbrud og fuldførte 1. halvår 2019
 • Eux og talentspor 1. halvår 2019
 • Overgang til videre uddannelse 2018
 • Optagelsesprøver (notat)

December 2019

 • Praktikpladsstatistik

Januar 2020

 • Praktikpladsstatistik

Februar 2020

 • Praktikpladsstatistik

Marts 2020

 • Praktikpladsstatistik

April 2020

 • Praktikpladsstatistik

Maj 2020

 • Praktikpladsstatistik

Juni 2020

 • Praktikpladsstatistik

Juli 2020

 • Praktikpladsstatistik
Sidst opdateret: 2. oktober 2019