Hop til indhold

Forventet årshjul 2022 - Erhvervsuddannelser (png)

Januar 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*

Februar 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*
 • Elevtrivsel 2021

Marts 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*
 • Ansøgere til EUD 2022
 • Virksomhedstilfredshed 2021
 • Afslag på SOSU ansøgninger 2021
 • Timetal for lærerstyret undervisning 2. halvår 2021

April 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*
 • Fravær på EUD 2021
 • Uddannelsesaftaler under GF2/SF (måltal) 2021

Maj 2021:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*
 • Frafald i overgangen ml. GF2 og hovedforløb 2022

Juni 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*
 • Fravær på EUD 1. kvt. 2022
 • Overgange mellem uddannelser
 • Uddannelsesaftaler under GF2/SF (måltal) 1. kvt. 2022

Juli 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*

August 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*

September 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Timetal bag login*
 • Beskæftigelsesfrekvenser
 • Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb
 • Socioøkonomiske referencer (frafald)
 • Afslag på SOSU ansøgninger pr. august 2022

Oktober 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*
 • Årsstatistikken om lærepladser 2021
 • Uddannelsesaftaler under GF2/SF (måltal) 2. kvt. 2022
 • Timetal for lærerstyret undervisning 1. halvår 2022
 • Fravær på EUD 2. kvartal 2022

November 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*
 • Optagelsesprøver 2022
 • Fuldførelsesprocent

December 2022:

 • Lærepladsstatistik
 • Elevtal
 • Timetal bag login*

*Kun adgang for institutioner gennem UNI-login.

Sidst opdateret: 12. april 2022