Hop til indhold

Studenternes eksamensresultater er steget fra 2020 til 2021

Studenternes eksamensresultater 2020

Note: Figuren viser eksamensresultaterne inkl. bonusfaktor A i perioden 2014 til 2021. Bemærk at det for studenter på hf-enkeltfag ikke er muligt at få bonus A, og gennemsnittet med og uden bonusfaktor er således identisk.
Stx er her inklusiv 2-årige stx studenter (tidligere studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter.
Grundet indberetningsproblemer indgår eux studenterne ikke i figuren.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

Uddannelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stx 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6 7,7
Hhx 6,5 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 7,1 7,2
Htx 7,1 7,2 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7
Toårig Hf 6,0
6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,3
Hf-e 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,8 7,1

Tallene viser, at de gennemsnitlige eksamensresultater er steget fra 2020 til 2021. Eksamensresultaterne fortsætter dermed udviklingen fra 2019 til 2020. Det sker efter en periode fra 2016 til 2019, hvor de gennemsnitlige eksamensresultater per uddannelse har været stort set uændrede. 2021 studenterårgangen på de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) er den anden årgang, der er dimitteret efter den seneste gymnasiereform. Studenterne på den toårige hf er den tredje årgang.

Grundet COVID-19 blev en længere række eksamener aflyst i både 2020 og 2021, hvilket har påvirket 2021 studenterårgangen i både 2.g/1.hf og 3.g/2.hf. For de aflyste eksamener på stx, hhx og htx, er eksamenskaraktererne blevet erstattet med en kopi af årskaraktererne. Hf-studenterne, der normalt ikke får årskarakterer, er i år blevet givet en afsluttende årskarakter i stedet for en eksamenskarakter for de aflyste eksamener.

Generelt gives der højere årskarakterer end eksamenskarakterer på de 3-årige uddannelser stx, hhx og htx, og det er i særlig grad i den skriftlige evalueringsform, at årskaraktererne er højere end eksamenskaraktererne. I 2021 ses en stigning i karaktergennemsnittet i alle eksamensformer for alle uddannelser, og det er i særlig høj grad på de skriftlige eksamenskarakterer, at der sker en stigning.

Sidst opdateret: 5. september 2022