Studenternes eksamensresultater for 2018 er på niveau med tidligere år

Note: Figuren viser eksamensresultaterne inkl. bonusfaktor A, i perioden 2011 til 2018. Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 3. Bemærk at det for studenter på hf-enkeltfag ikke er muligt at få bonus A og gennemsnittet med og uden bonusfaktor er således identisk.
Stx er her inklusiv 2-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter (fra 2015).
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

 

Tallene viser, at eksamensresultaterne for 2018 er på niveau med resultaterne for 2017 og 2016. Det sker efter en årrække frem mod 2016 med tendens til stigende karaktergennemsnit på de gymnasiale uddannelser.

Ligesom i 2017 ligger studenterne fra htx højest med et gennemsnitligt eksamensresultat i 2018 på 7,5.

Tallene viser desuden, at de fleste studenter i 2018 dimitterer fra stx – 53 procent af studenterne kommer herfra.

diagram eksamensresultater

Sidst opdateret: 14. oktober 2019