Hop til indhold

Landsgennemsnittet af studenternes samlede eksamensresultat er faldet på de 3-årige gymnasiale uddannelser samt på hf og merkantil eux siden 2022. De største fald ses på hhx og stx, hvor landsgennemsnittene er faldet med 0,2 karakterpoint fra henholdsvis 7,2 til 7,0 på hhx og fra 7,7 til 7,5 på stx.

Figur 1: Landsgennemsnit i eksamensresultat inkl. bonus A for de gymnasiale uddannelser 2018-2023

 

Note: Figuren viser gennemsnittet af det samlede eksamensresultat inkl. bonus A fra 2018 – 2023 på stx, hhx, htx, hf, teknisk eux og merkantil eux. Tallene er afrundede til én decimal.
Kilde: Styrelsen for It og Læring på baggrund af data fra eksamensdatabasen.

Faldet i studenternes eksamensresultater kan delvist skyldes, at studenterne for første gang siden 2019 har været oppe i alle udtrukne prøver på deres afsluttende skoleår. Under corona-årene var flere prøver aflyst og elevernes afsluttende standpunktskarakterer blev derfor ophøjet til prøvekarakterer. Derfor ser vi nu, at landsgennemsnittet er tilbage på samme niveau som i 2019 både på de 3-årige uddannelser og hf.

Tallene viser desuden, at der særligt ses en forskel i eksamensresultatet for skriftlige prøver, hvor landsgennemsnittet falder med henholdsvis 0,9 karakterpoint på stx, 0,8 karakterpoint på hhx, og 0,5 karakterpoint på htx fra 2022 til 2023. For stx er faldet i eksamensresultatet for skriftlige prøver fra 2022 til 2023 særligt drevet af et fald i sprogfag samt bioteknologi og kemi. På hhx skyldes faldet i eksamensresultatet for skriftlige prøver fra 2022 til 2023 i primært matematik A og sproglige valgfag. Det begrænsede fald på htx kan delvist forklares af, at karaktergennemsnittet i skriftlig matematik A, er steget i forhold til 2022.

Uddannelse 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stx 7,4 7,4 7,6 7,7 7,7 7,5
Hhx 6,8 6,9 7,1 7,2 7,2 7,0
Htx 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 7,7
Hf 6,1 6,1 6,3 6,3 6,1 6,0
Teknisk eux 7,0 7,0 7,2 7,3 7,2 7,2
Merkantil eux 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0
Sidst opdateret: 12. oktober 2023