Hop til indhold

Studenternes eksamensresultater er steget fra 2019 til 2020

Studenternes eksamensresultater 2020

Note: Figuren viser eksamensresultaterne inkl. bonusfaktor A, i perioden 2013 til 2020. Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 4 i notatet. Bemærk at det for studenter på hf-enkeltfag ikke er muligt at få bonus A, og gennemsnittet med og uden bonusfaktor er således identisk.
Stx er her inklusiv 2-årige stx studenter (tidligere studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter.
Grundet indberetningsproblemer i 2018, 2019 og 2020 indgår eux studenterne ikke i figuren.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

Uddannelse 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2020
Stx 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4  7,4  7.4  7,6
hhx 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 7,1
Htx 7,0 7,1 7,2 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6
Toårig hf 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3
Hf-enkeltfag 6,8 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9

Tallene viser, at de gennemsnitlige eksamensresultater er steget fra 2019 til 2020. Det sker efter en periode fra 2016 til 2019, hvor de gennemsnitlige eksamensresultater pr. uddannelse har været stort set uændrede. Årets årgang på de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) er den første årgang, der er dimitteret efter den seneste gymnasiereform.

Grundet Covid-19 blev en længere række eksamener aflyst i sommeren 2020. For de aflyste eksamener på stx, hhx og htx, er eksamenskaraktererne blevet erstattet med en kopi af årskaraktererne. Hf-studenterne, der normalt ikke får årskarakterer, er i år blevet givet en afsluttende årskarakter i stedet for en eksamenskarakter for de aflyste eksamener.

Generelt gives der højere årskarakterer end eksamenskarakterer på de 3-årige uddannelser stx, hhx og htx, og det er i særlig grad i den skriftlige evalueringsform, at årskaraktererne er højere end eksamenskaraktererne. I 2020 ses en stigning i karaktergennemsnittet i alle eksamensformer for alle uddannelser, og det er i særlig høj grad på de skriftlige eksamenskarakterer, at der sker en stigning. Stigningen i de gennemsnitlige eksamensresultater skal ses i lyset af, at mange skriftlige eksamenskarakterer er blevet erstattet med årskarakterer.

Sidst opdateret: 13. januar 2021