Hop til indhold

Studenternes eksamensresultater for 2019 er på niveau med tidligere år

Note: Figuren viser eksamensresultaterne inkl. bonusfaktor A, i perioden 2012 til 2019. Gennemsnittene baserer sig på det antal af studenter, der fremgår af tabel 3 i notatet. Bemærk at det for studenter på hf-enkeltfag ikke er muligt at få bonus A, og gennemsnittet med og uden bonusfaktor er således identisk.
Stx er her inklusiv 2-årige stx studenter (studenterkursus) og hhx inklusiv 2-årige hhx studenter.
Grundet indberetningsproblemer i 2018 og 2019 indgår eux studenterne ikke i figuren.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

 

Tallene viser, at eksamensresultaterne for 2019 er på niveau med de foregående tre år. Det sker efter en årrække frem mod 2016, med tendens til stigende karaktergennemsnit på de gymnasiale uddannelser.

Ligesom i 2017 ligger studenterne fra htx højest med et gennemsnitligt eksamensresultat i 2019 på 7,5. 

Tallene viser desuden, at de fleste studenter i 2019 dimitterer fra stx – 56 procent af studenterne kommer herfra. 

Studenter på hf med overbygning (udvidet fagpakke) har et gennemsnitligt eksamensresultat på 7,9, mens studenter på hf uden overbygning (ordinær fagpakke) har et gennemsnitligt eksamensresultat på 6,0.

Sidst opdateret: 10. januar 2020