Hop til indhold

Landsgennemsnittet af studenternes eksamensresultater i 2022 på htx, stx, hhx, teknisk eux og merkantil eux er på niveau med 2021. Landsgennemsnittet er faldet 0,2 karakter-point på den to-årige hf fra 2021 til 2022.

Kilde: Styrelsen for IT og Læring på baggrund af data fra Eksamensdatabasen.
Note: "Eux"-serien angiver resultater for studenter fra den tekniske eux-uddannelse, mens "meux" angiver resultater for studenter fra den merkantile eux-uddannelse. Figuren viser eksamensresultater inkl. bonus A i perioden 2017-2022 for uddannelserne stx, hhx, htx, hf, eux og meux. 2020-årgangen er for de treårige uddannelser den første på seneste gymnasiereform, mens 2019-årgangen var den første for hf.

Uddannelse 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Stx 7,4 7,4 7,4 7,6 7,7  7,7
Hhx 6,8 6,8 6,9 7,1 7,2  7,2
Htx 7,5 7,5 7,5 7,6 7,7  7,8
Hf 6,1 6,1 6,1 6,3 6,3  6,1
Teknisk eux 7,1 7,0 7,0 7,2 7,3 7,2
Merkantil eux 6,1 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1

Tallene viser, at eksamensresultatet steg markant for alle uddannelser fra 2019 – 2020. I 2021 steg det gennemsnitlige eksamensresultat endnu en smule for de fleste uddannelser og i 2022 er eksamensgennemsnittet stort set på niveau med 2021. Dette gælder dog ikke for hf, hvor eksamensgennemsnittet er faldet til 2019-niveau, hvilket sker efter en stabil periode mellem 2017 og 2019.

Der er generelt blevet afholdt færre prøver i årene 2020, 2021 og 2022 pga. COVID-19, og elevernes årskarakterer er blevet ophøjet til eksamenskarakterer, hvor prøverne blev aflyst. Særligt for hf-studenterne betyder det, at der i 2020 og 2021 har været væsentlig færre prøver end normalt. For stx, htx og hhx har særligt de skriftlige eksamenskarakterer historisk ligget under årskaraktererne, og her ses derfor også en betydelig stigning i de gennemsnitlige eksamenskarakterer som følge af de opløftede årskarakterer. 

Teknisk eux- og merkantil eux-studenternes resultater har ikke været offentliggjort siden 2017, idet der af systemtekniske årsager manglede eksamensbevisdata for en del af eux-studenterne. STIL har arbejdet på at forbedre datagrundlaget, og vurderer nu, at data er af høj nok kvalitet til at kunne offentliggøres.

 
Sidst opdateret: 29. september 2022