Alle de gymnasiale uddannelser giver generel studiekompetence, men adgang til en konkret videregående uddannelse afhænger af den enkelte elevs eller kursists valg af fag og den pågældende uddannelses specifikke optagelseskrav.

Hver af de gymnasiale uddannelser indeholder en specifik obligatorisk fagrække, som er fælles for alle elever. På stx, hhx og htx udbyder hver skole desuden et antal forskellige studieretninger (pakker med typisk tre fag) og valgfag, som eleverne vælger imellem. På hf vælger eleverne udelukkende imellem de valgfag, skolen udbyder.

Alle fag er indplaceret i et niveau-system: A-, B- og C-niveau i forhold til fagets omfang og dybde.

Det er både muligt at se studieretninger og fagvalg for elever på de gymnasiale uddannelser, som endnu ikke har afsluttet deres uddannelse, og se studieretninger og fagvalg, som fremgår af studenternes endelige eksamensbeviser.

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020