Hop til indhold

Ved overgang forstås personer, der har haft afgang fra én uddannelse eller uddannelsesdel, og som på statustidspunktet er i gang med (eller har fuldført) en anden uddannelse eller uddannelsesdel. Det betyder, at overgang til uddannelse beskriver overgange mellem fuldtidsuddannelser. På det gymnasiale område ses på overgang fra fuldført gymnasial uddannelse til efterfølgende uddannelse. 

Overgange belyses ved hjælp af uddannelse og institution på hhv. tidspunktet for elevens afgang og statustidspunktet for overgang. Elevens bevægelse har således både en afgangsuddannelse og en statusuddannelse, en afgangsinstitution og en statusinstitution.

Elevernes overgang mellem uddannelser måles per 30. september i henholdsvis år 0, 1, 2, 3 og 5 efter afslutningen af afgangsuddannelsen, hvilket for det gymnasiale område giver mulighed for at se elevernes overgang, når de har haft mulighed for at påbegynde en fuldtidsuddannelse, fx en videregående uddannelse. Ligeledes er det også muligt at måle elevernes overgang mellem uddannelse på statustidspunkterne henholdsvis 1, 2, 3 og 6 måneder efter afslutningen af afgangsuddannelsen. 

På det gymnasiale område er der to visninger for overgange. 

Den ene visning viser andel overgange fra gymnasiale uddannelser, fordelt på uddannelsesgruppe på statustidspunktet den 30. september, 2 skoleår efter fuldført gymnasial uddannelse. Udover at vise status for igangværende uddannelse på statustidspunktet, er det også muligt at se andelen, der har afbrudt en fuldtidsuddannelse i perioden mellem studentereksamen og statustidspunktet samt andel, der ikke har været i gang med en fuldtidsuddannelse.

Den anden visning viser andel overgange fordelt på afgangsinstitution til videregående uddannelser på statustidspunktet den 30. september, 2 skoleår efter fuldført gymnasial uddannelse.  

Sidst opdateret: 5. september 2022