Hop til indhold

I 2017 er der via optagelse.dk modtaget 96.843 ansøgninger til 10. klasse og ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse. 74 procent blandt dem der forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som 1. prioritet.

61 procent af de elever, der ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse i 2017 har valgt stx. Herefter følger hhx, som er valgt af 20 procent af eleverne fra 9. og 10. klasse.

De seneste par år er andelen, der vælger stx, dog faldet et par procentpoint. Til gengæld er der sket en lille stigning i søgningen til hf fra 7 til 8 procent. Det skyldes hovedsagelig at det i 2017 er muligt at søge hf direkte fra 9. klasse. 12 procent (462) af dem, der har søgt en hf (3.826), kommer fra 9. klasse.

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til gymnasiet i perioden 2001 til 2017, fordelt på gymnasial uddannelse, procent

Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk.

Sidst opdateret: 13. januar 2021