Hop til indhold

Antallet af elever der påbegynder en gymnasial uddannelse (tilgangen) har været stabil siden 2012, på nær et udsving i tilgangen i 2016.

I 2017 var tilgangen til de gymnasiale uddannelser cirka 55.800.

Tilgangstal for de gymnasiale uddannelser, 2012-2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stx 32.632 33.281 31.985 32.188 33.251 31.599
Hhx 9.509 9.517 10.196 10.678 10.783 10.475
Htx 4.838 5.009 5.060 5.411 5.858 5.496
Hf 9.525 9.583 9.052 8.549 8.677 9.496
Øvrige 2.238 2.238 2.057 2.078 2.142 2.085
Total 55.689 55.359 55.158 55.694 57.460 55.804

Kilde: Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre.
Stx er inklusiv 2-årige stx elever (studenterkursus). Øvrige indeholder internationale studentereksamen, adgangskursus til ingeniør og særlige gymnasiale uddannelser for flygtninge og indvandrere (Gif).

For at se udviklingen i hvor mange elever der påbegynder, afbryder og gennemfører en gymnasial uddannelse, kan man tilgå en række excel-perspektiver på uddannelsesstatistik.dk.

For at se udviklingen i gymnasietal opgjort pr. uddannelsessted, kan man benytte overbliksvisningen af gymnasietal.

Sidst opdateret: 5. september 2022