Hop til indhold

For at se udviklingen i hvor mange elever der påbegynder, afbryder og gennemfører en gymnasial uddannelse, kan man tilgå en række excel-perspektiver på uddannelsesstatistik.dk.

For at se udviklingen i gymnasietal opgjort pr. uddannelsessted, kan man benytte overbliksvisningen af gymnasietal.

Sidst opdateret: 29. november 2022