Figur 1. Den samlede kompetencedækningsgrad er steget siden 2012/13

Figur 1. Den samlede kompetencedækningsgrad er steget siden 2012/13

Note: Figuren viser den samlede kompetencedækningsgrad på tværs af alle fag og 1.-10. klasse for skoleårene 2012/2013-2018/2019
Kilde: Styrelsen for It og Læring

 

Der er forskelle på kompetencedækningen i fagene

De bedst dækkede fag er fysik/kemi, dansk, fransk, matematik og tysk, der alle har en kompetencedækningsgrad på over 90 procent. De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab, natur/teknologi og billedkunst. Samlet set er kompetencedækningen hævet for alle fag undtagen biologi samt håndværk og design sammenlignet med sidste år.

Kompetencedækning fordelt efter fag, 1.klasse-10. klasse samlet, 2018/19

Figur 2. Kompetencedækning fordelt efter fag, 1.klasse-10. klasse og samlet, 2018/19 

Der er anvendt følgende definitioner:

  • At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.
  • At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Sidst opdateret: 10. januar 2020