; Hop til indhold

Figur 1. Den samlede kompetencedækningsgrad er steget siden 2012/13.

Figur 1. Den samlede kompetencedækningsgrad er steget siden 2012/13

Note: Figuren viser den samlede kompetencedækningsgrad på tværs af alle fag og 1.-10. klasse for skoleårene 2012/2013-2018/2019. Den samlede kompetencedækningsgrad er steget med 0,8 procentpoint i forhold til skoleåret 2018/19.
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Der er forskelle på kompetencedækningen i fagene

Blandt de bedst dækkede fag er tre nye praktisk/musisk valgfag (musik, billedkunst og håndværk/design) samt fysik/kemi, dansk, fransk, matematik og tysk, der alle har en kompetencedækningsgrad på over 90 procent. De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab, natur/teknologi og billedkunst. Sammenlignet med sidste skoleår er kompetencedækningen steget for alle fag undtagen fransk, hvor dækningsgraden er faldet med ét enkelt procentpoint.

Figur 2. Kompetencedækning fordelt efter fag, 1. klasse-10. klasse og samlet, 2019/20

Figur 2. Kompetencedækning fordelt efter fag, 1.klasse-10. klasse og samlet, 2018/19

Note: De obligatoriske fag fysik/kemi, dansk og fransk har stadig højest kompetencedækning i 2019/20. * indikerer, at faget er et praktisk/musisk valgfag (disse fag er markeret med lyseblå i figuren)
Kilde: Styrelsen for It og Læring

 

Der er anvendt følgende definitioner:

  • At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen.
  • At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren for eksempel har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse.
Sidst opdateret: 26. maj 2021