Hop til indhold

Nedenstående tabeller viser udviklingen i antal kommunale og frie grundskoler. De kommunale grundskoler er opgjort på juridiske enheder (tabel 1) og afdelingsniveau (tabel 2).

Tabel 1. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt hovedskoler

Tabel 1 nedenfor viser antallet af kommunale grundskoler opgjort som juridiske enheder jf. folkeskolelovens forstand. Her er en folkeskole en kommunal institution med egen skoleleder, skolebestyrelse og eget skoledistrikt. En folkeskole kan have en eller flere afdelinger beliggende på andre matrikler, men disse er en del af den kommunale institution og kan ikke betragtes som særskilte folkeskoler i folkeskolelovens forstand.

År Folkeskoler Friskoler og
private grundskoler
Efterskoler Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2021 1.070  550  245  124  170 
2020 1.080 551 244 123 172
2019 1.078 549 242 123 166
2018 1.083 554 243 125 172
2017 1.085 553 248 125 176
2016 1.098 555 247 131 182
2015 1.095 553 250 140 199
2014 1.095 544 251 143 210
2013 1.095 543 252 157 243
2012 1.104 536 257 160 250
2011 1.144 521 262 175 259
2010 1.239 506 264 183 256
2009 1.263 504 264 177 247
2008 1.279 507 262 175 239
2007 1.314 498 259 173 237

Note 1: Opgjort pr. 1. oktober det pågældende år. 
Kilde: Institutionsregistret

Tabel 2. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt afdelinger

Tabel 2 viser antallet af folkeskoler opgjort på afdelingsniveau. Undervisningsministeriet opgør ofte i statistisk øjemed landets folkeskoler på afdelingsniveau, hvilket omfatter både særskilte folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger under en folkeskole. Det skyldes, at de særskilte folkeskoler uden afdelinger og afdelinger under en folkeskole typisk udgør det, som borgerne og eleverne betragter som en skole. Der er for eksempel en kommune, hvor der i lovens forstand kun er én folkeskole, men med fire afdelinger. Derfor anvendes denne metode i nogle tilfælde, selvom den afviger fra den juridiske definition af en folkeskole. Afhængig af, hvilken kontekst man ønsker at belyse, kan begge opgørelser derfor være korrekte. Problemstillingen vedrører kun kommunale grundskoler (folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud).

År Folkeskoler Frie og
private grundskoler
 Efterskoler Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2021 1.246  550  245  141  173 
2020 1.260 551 244 142 174
2019 1.262 549 242 138 168
2018 1.280 554 243 140 173
2017 1.293 553 248 141 177
2016 1.308 555 247 147 184
2015 1.307 553 250 161 201
2014 1.323 544 251 160 212
2013 1.324 543 252 173 247
2012 1.339 536 257 175 254
2011 1.394 521 262 185 262
2010 1.511 506 264 194 259
2009 1.537 504 264 187 250
2008 1.550 507 262 186 242
2007 1.591 498 259 184 240

Note 1: Opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Kilde: Institutionsregistret

Tabel 3: Antal anmeldte og oprettede frie grundskoler

OBS: tabellen opdateres ikke længere

Skolestart august
(frist for anmeldelse)
Antal anmeldte
skoler
Antal skoler, der
reelt påbegyndte
skolevirksomhed
2010
(15.8.2010)
26 7
2011
(15.8.2010)
65 22
2012
(15.8.2011)
39 22
2013
(15.8.2012)
27 15
2014
(15.8.2013)
29 13
2015
(15.8.1014)
52 19
2016
(15.8.2015)
45 8
2017
(15.8.2016)
27 5
2018
(15.8.2017)
26

Nye frie grundskoler skal anmelde deres oprettelse senest 15. august i kalenderåret før det år, hvor skolevirksomheden skal indledes. Samtidig skal skoleinitiativet betale 1. rate af depositum. Nogle frie grundskoler anmeldes uden reelt at påbegynde skolevirksomhed.
Med virkning fra anmeldelse 15. august 2014 kan skoleinitiativer genanvende tidligere indbetalt depositum, hvis skolen genanmeldes for det følgende skoleår. Af de 52 skoleinitiativer anmeldt 15. august 2014 var otte skoleinitiativer også anmeldt 15. august 2013 uden at påbegynde skolevirksomhed i skoleåret 2014/15.

Sidst opdateret: 9. september 2022