Hop til indhold

Nedenstående tabeller viser udviklingen i antal kommunale og frie grundskoler. De kommunale grundskoler er opgjort på juridiske enheder (tabel 1) og afdelingsniveau (tabel 2).

Kilden bag tallene er Institutionsregisteret, som løbende opdateres på foranledning af skoler og kommuners registrering. Der kan derfor forekomme bagudrettede ændringer i tidligere år, når tallene opdateres årligt. I efteråret 2022 har der været en særlig indsats mod at registrere grundskole-afdelinger med egen adresse korrekt i Institutionsregisteret.
Dette har medført at de nyeste opgørelser nu er mere dækkende end i tidligere opgørelser. Som følge heraf er antal skoler på hovedskoleniveau (i tabel 1) lidt lavere i tidligere år i den nye opgørelse, mens antallet af grundskole-afdelinger (i tabel 2) er en smule højere i den nye opgørelse.

Tabel 1. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt hovedskoler

Tabel 1 nedenfor viser antallet af kommunale grundskoler opgjort som juridiske enheder jf. folkeskolelovens forstand. Her er en folkeskole en kommunal institution med egen skoleleder, skolebestyrelse og eget skoledistrikt. En folkeskole kan have en eller flere afdelinger beliggende på andre matrikler, men disse er en del af den kommunale institution og kan ikke betragtes som særskilte folkeskoler i folkeskolelovens forstand.

År Folkeskoler Friskoler og
private grundskoler
Efterskoler Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2022 1066  547 243 121 167
2021 1.066  547 241 120 171
2020 1063 545 241 120 169
2019 1061 543 241 120 166
2018 1060 551 243 122 172
2017 1060 551 248 122 176
2016 1072 553 247 127 183
2015 1067 551 250 136 201
2014 1057 542 251 139 212
2013 1.057 541 252 153 245
2012 1066 534 257 156 252
2011 1095 519 262 170 261
2010 1168 504 264 178 259
2009 1193 502 264 172 250
2008 1209 505 262 170 242
2007 1240 496 259 168 240

Note 1: Opgjort pr. 1. oktober det pågældende år. 
Kilde: Institutionsregistret

Tabel 2. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt afdelinger

Tabel 2 viser antallet af folkeskoler opgjort på afdelingsniveau. Undervisningsministeriet opgør ofte i statistisk øjemed landets folkeskoler på afdelingsniveau, hvilket omfatter både særskilte folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger under en folkeskole. Det skyldes, at de særskilte folkeskoler uden afdelinger og afdelinger under en folkeskole typisk udgør det, som borgerne og eleverne betragter som en skole. Der er for eksempel en kommune, hvor der i lovens forstand kun er én folkeskole, men med fire afdelinger. Derfor anvendes denne metode i nogle tilfælde, selvom den afviger fra den juridiske definition af en folkeskole. Afhængig af, hvilken kontekst man ønsker at belyse, kan begge opgørelser derfor være korrekte. Problemstillingen vedrører kun kommunale grundskoler (folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud).

År Folkeskoler Frie og
private grundskoler
 Efterskoler Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2022 1296 547 243 143 170
2021 1299 547 241 137 174
2020 1303 545 241 139 172
2019 1306 543 241 135 168
2018 1.316 551 243 137 173
2017 1.324 551 248 138 177
2016 1.336 553 247 143 185
2015 1.334 551 250 155 203
2014 1.345 542 251 155 214
2013 1.346 541 252 168 249
2012 1.358 534 257 170 256
2011 1.408 519 262 179 265
2010 1.508 504 264 188 263
2009 1.534 502 264 181 254
2008 1.547 505 262 180 246
2007 1.586 496 259 178 244

Note 1: Opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Kilde: Institutionsregistret

Tabel 3: Antal anmeldte og oprettede frie grundskoler

OBS: tabellen opdateres ikke længere

Skolestart august
(frist for anmeldelse)
Antal anmeldte
skoler
Antal skoler, der
reelt påbegyndte
skolevirksomhed
2010
(15.8.2010)
26 7
2011
(15.8.2010)
65 22
2012
(15.8.2011)
39 22
2013
(15.8.2012)
27 15
2014
(15.8.2013)
29 13
2015
(15.8.1014)
52 19
2016
(15.8.2015)
45 8
2017
(15.8.2016)
27 5
2018
(15.8.2017)
26

 

Nye frie grundskoler skal anmelde deres oprettelse senest 15. august i kalenderåret før det år, hvor skolevirksomheden skal indledes. Samtidig skal skoleinitiativet betale 1. rate af depositum. Nogle frie grundskoler anmeldes uden reelt at påbegynde skolevirksomhed.
Med virkning fra anmeldelse 15. august 2014 kan skoleinitiativer genanvende tidligere indbetalt depositum, hvis skolen genanmeldes for det følgende skoleår. Af de 52 skoleinitiativer anmeldt 15. august 2014 var otte skoleinitiativer også anmeldt 15. august 2013 uden at påbegynde skolevirksomhed i skoleåret 2014/15.

Sidst opdateret: 24. april 2023