Hop til indhold

Nedenstående tabeller viser udviklingen i antal kommunale og frie grundskoler. De kommunale grundskoler er opgjort på juridiske enheder (tabel 1) og afdelingsniveau (tabel 2).

Tabel 1. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt hovedskoler

Tabel 1 viser antallet af kommunale grundskoler opgjort som juridiske enheder jf. folkeskolelovens forstand. Her er en folkeskole en kommunal institution med egen skoleleder, skolebestyrelse og eget skoledistrikt. En folkeskole kan have en eller flere afdelinger beliggende på andre matrikler, men disse er en del af den kommunale institution og kan ikke betragtes som særskilte folkeskoler i folkeskolelovens forstand.

År Folkeskoler Friskoler og
private grundskoler
Efterskoler Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2019 1.084 556 245 128 164
2018 1.087 554 245 130 170
2017 1.089 552 248 130 174
2016 1.102 554 247 136 180
2015 1.099 552 250 145 197
2014 1.099 543 251 148 208
2013 1.097 542 252 162 241
2012 1.106 535 257 165 248
2011 1.146 520 262 180 257
2010 1.241 505 264 188 255
2009 1.264 503 264 181 246
2008 1.280 506 262 179 238
2007 1.315 497 259 177 236

Note 1: Opgjort pr. 1. oktober det pågældende år. 
Kilde: Institutionsregistret

Tabel 2. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt afdelinger

Tabel 2 viser antallet af folkeskoler opgjort på afdelingsniveau. Børne- og Undervisningsministeriet opgør ofte i statistisk øjemed landets folkeskoler på afdelingsniveau, hvilket omfatter både særskilte folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger under en folkeskole. Det skyldes, at de særskilte folkeskoler uden afdelinger og afdelinger under en folkeskole typisk udgør det, som borgerne og eleverne betragter som en skole. Der er for eksempel en kommune, hvor der i lovens forstand kun er én folkeskole, men med fire afdelinger. Derfor anvendes denne metode i nogle tilfælde, selvom den afviger fra den juridiske definition af en folkeskole. Afhængig af, hvilken kontekst man ønsker at belyse, kan begge opgørelser derfor være korrekte. Problemstillingen vedrører kun kommunale grundskoler (folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud).

År Efterskoler Folkeskoler Frie og
private grundskoler
Specialskoler
for børn
Dagbehandlingstilbud
og behandlingshjem
2019 245 1.262 556 140 165
2018 245 1.279 554 142 171
2017 248 1.292 552 143 175
2016 247 1.308 554 149 181
2015 250 1.307 552 163 198
2014 251 1.323 543 162 209
2013 252 1.323 542 175 244
2012 257 1.338 535 177 251
2011 262 1.393 520 187 259
2010 264 1.510 505 196 257
2009 264 1.536 503 189 248
2008 262 1.549 506 188 240
2007 259 1.590 497 186 238

Note 1: Opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Kilde: Institutionsregistret

Antal anmeldte og oprettede frie grundskoler

Skolestart august
(frist for anmeldelse)
Antal anmeldte
skoler
Antal skoler, der
reelt påbegyndte
skolevirksomhed
2010
(15.8.2010)
26 7
2011
(15.8.2010)
65 22
2012
(15.8.2011)
39 22
2013
(15.8.2012)
27 15
2014
(15.8.2013)
29 13
2015
(15.8.1014)
52 19
2016
(15.8.2015)
45 8
2017
(15.8.2016)
27 5
2018
(15.8.2017)
26

Nye frie grundskoler skal anmelde deres oprettelse senest 15. august i kalenderåret før det år, hvor skolevirksomheden skal indledes. Samtidig skal skoleinitiativet betale 1. rate af depositum. Nogle frie grundskoler anmeldes uden reelt at påbegynde skolevirksomhed.
Med virkning fra anmeldelse 15. august 2014 kan skoleinitiativer genanvende tidligere indbetalt depositum, hvis skolen genanmeldes for det følgende skoleår. Af de 52 skoleinitiativer anmeldt 15. august 2014 var otte skoleinitiativer også anmeldt 15. august 2013 uden at påbegynde skolevirksomhed i skoleåret 2014/15.

Sidst opdateret: 10. januar 2020