Nedenstående tabeller viser udviklingen i antal kommunale og frie grundskoler. De kommunale grundskoler er opgjort på juridiske enheder (tabel 1) og afdelingsniveau (tabel 2) (Se tabelnoter for en uddybende forklaring)

Tabel 1. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt hovedskoler

År Folkeskoler Friskoler
og private
grund-
skoler
Inter-
natio-
nale
skoler
Efter-
skoler
Special-
skoler
for børn
Dag-
behand-
lings-
tilbud
I alt
2018 1.082 552 3 248 129 171 2.185
2017 1.084 550 3 248 129 174 2.188
2016 1.097
552 3 247 135 180 2.214
2015 1.094 550 3 250 144 197 2.239
2014 1.094 541 3 251 148 208 2.245
2013 1.093 540 2 252 162 241 2.290
2012 1.102 534 1 257 165 248 2.307
2011 1.142 519 1 262 180 257 2.361
2010 1.241 505 0 264 188 255 2.453
2009 1.266 503 0 264 182 246 2.461
2008 1.282 506 0 262 180 238 2.468

Note: Tabel 1 ovenfor viser antallet af kommunale grundskoler opgjort som juridiske enheder jf. folkeskolelovens forstand. Her er en folkeskole en kommunal institution med én samlet ledelse bestående af skoleleder og –bestyrelse og eget skoledistrikt. En folkeskole kan have en eller flere afdelinger (se tabel 2) beliggende på andre matrikler, men disse er en del af den kommunale institution og kan ikke betragtes som særskilte folkeskoler i folkeskolelovens forstand.
Er opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Kilde: Institutionsregistret

 

Tabel 2. Antal grundskoler opgjort som skoler uden afdelinger samt afdelinger

År Folkeskoler og afdelinger under folkeskoler
Friskoler
og private
grund-
skoler
Inter-
natio-
nale
skoler
Efter-
skoler
Special-
skoler
for børn
Dag-
behand-
lings-
tilbud
I alt
2018 1.266 552 3 248 141 172 2.385
2017 1.279 550 3 248 142 175 2.399
2016 1.297 552 3 247 148 181 2.429
2015 1.296 550 3 250 163 198 2.461
2014 1.316 541 3 251 162 209 2.483
2013 1.317 540 2 252 175 244 2.531
2012 1.332 534 1 257 177 251 2.553
2011 1.387 519 1 262 187 259 2.616
2010 1.506 505 0 264 196 257 2.729
2009 1.532 503 0 264 189 248 2.737
2008 1.545 506 0 262 188 240 2.742

Note: Tabel 2 viser antallet af folkeskoler opgjort på afdelingsniveau. Ministeriet opgør ofte i statistisk øjemed landets folkeskoler på afdelingsniveau, hvilket omfatter både særskilte folkeskoler uden afdelinger samt afdelinger under en folkeskole.
Er opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.
Kilde: Institutionsregistret

 

Antal anmeldte og oprettede frie grundskoler

Skolestart august
(frist for anmeldelse)
Antal anmeldte
skoler
Antal skoler, der
reelt påbegyndte
skolevirksomhed
2010
(15.8.2010)
26 7
2011
(15.8.2010)
65 22
2012
(15.8.2011)
39 22
2013
(15.8.2012)
27 15
2014
(15.8.2013)
29 13
2015
(15.8.1014)
52 19
2016
(15.8.2015)
45 8
2017
(15.8.2016)
27 5
2018
(15.8.2017)
26

Nye frie grundskoler skal anmelde deres oprettelse senest 15. august i kalenderåret før det år, hvor skolevirksomheden skal indledes. Samtidig skal skoleinitiativet betale 1. rate af depositum. Nogle frie grundskoler anmeldes uden reelt at påbegynde skolevirksomhed.
Med virkning fra anmeldelse 15. august 2014 kan skoleinitiativer genanvende tidligere indbetalt depositum, hvis skolen genanmeldes for det følgende skoleår. Af de 52 skoleinitiativer anmeldt 15. august 2014 var otte skoleinitiativer også anmeldt 15. august 2013 uden at påbegynde skolevirksomhed i skoleåret 2014/15.

Sidst opdateret: 8. august 2019