Hop til indhold

Fra og med skoleåret 2019/20 er der indført obligatoriske sprogprøver på grundskoler og afdelinger af grundskoler med mere end 30 procent elever, der bor i et boligområde, der har været på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de sidste tre år. På de omfattede skoler skal der gennemføres obligatoriske sprogprøver for samtlige elever i børnehaveklassen og for elever i 1.-9. klasse, som skal ophøre med at modtage undervisning i ”Dansk som andetsprog – supplerende”.

Resultaterne af de obligatoriske sprogprøver for skoleåret 2019/20 kan findes herunder. Opgørelserne dækker over prøveresultaterne fra 40 grundskoler, hvoraf 38 søgte og modtog tilskud til afholdelse af obligatoriske sprog-prøver i skoleåret 2019/20.

Grafik der viser resultater for obligatoriske sprogprøver i grundskolen i skoleåret 2019/2020. Tekstligt alternativ fremgår herunder.

Note: I børnehaveklassen er der 96 procent, som rykker op og 3 procent., som er ikke-sprogparate omgængere. Dette summer ikke til 100 procent., da der er syv elever, som vurderes sprogparate, men som ikke rykker et klassetrin op. 

Af figuren fremgår det:

  • I skoleåret 2019/20 aflagde 1.100 elever den obligatoriske sprogprøve i børnehaveklassen, mens 760 elever aflagde den obligatoriske sprogprøve i 1.-9. klasse.
  • 96 procent af eleverne i børnehaveklassen, som aflagde et eller flere sprogprøveforsøg, rykkede et klassetrin op. 99 procent af eleverne i 1.-9. klasse, som aflagde et eller flere sprogprøveforsøg, rykkede et klassetrin op.
  • 69 procent af eleverne i børnehaveklassen blev vurderet sprogparate ved deres første sprogprøveforsøg. 13 procent af alle elever, som aflagde sprogprøveforsøg i skoleåret 2019/20, blev vurderet sprogparate i andet forsøg og 6 procent i tredje forsøg. 1 procent af eleverne i børnehaveklassen blev vurderet sprogparate i forbindelse med et fjerde, frivilligt forsøg. 8 procent af eleverne i børnehaveklassen som aflagde sprogprøver har fået særlig tilladelse til oprykning eller tilhører en restgruppe af elever, som er rykket op, trods at de ikke er vurderet sprogparate. 3 procent af eleverne, som tog sprogprøver i 2019/20, er omgængere i det efterfølgende skoleår.
  • 68 procent af eleverne i 1.-9. klasse blev vurderet sprogparate ved deres første sprogprøveforsøg. 8 pro-cent af alle elever i 1.-9.klasse, som aflagde sprogprøveforsøg i skoleåret 2019/20, blev vurderet sprogparate i andet forsøg og 5 procent i tredje forsøg. 2 procent af eleverne i 1.-9. klasse blev vurderet sprogparate i forbindelse med deres fjerde forsøg. 16 procent af eleverne i 1.-9. klasse tilhører en restgruppe af elever, som er rykket op, trods at de ikke er vurderet sprogparate. 1 procent af eleverne som tog sprog-prøver i 2019/20 er omgængere i det efterfølgende skoleår.
Sidst opdateret: 25. oktober 2022