Hop til indhold

Fra og med skoleåret 2019/20 er der indført obligatoriske sprogprøver på grundskoler og afdelinger af grundskoler med mere end 30 procent elever, der bor i et boligområde, der har været på Social- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de sidste tre år. På de omfattede skoler skal der gennemføres obligatoriske sprogprøver for samtlige elever i børnehaveklassen og for elever i 1.-9. klasse, som skal ophøre med at modtage undervisning i ”Dansk som andetsprog – supplerende”.

Resultaterne af de obligatoriske sprogprøver kan findes i notater i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. I datavarehuset kan du blandt andet finde information om antallet af elever, som har deltaget i sprogprøven samt antallet af elever, som vurderes hhv. sprogparat og ikke-sprogparat.

 
Sidst opdateret: 12. juni 2023