Hop til indhold

Skoleåret 2021/2022 var sidste år de obligatoriske nationale test blev gennemført på landets folkeskoler. Eleverne i folkeskolen skulle igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for læsning, matematik, engelsk og fysik/kemi. Resultaterne fra de nationale test blev opgjort på to forskellige skalaer:

  • Den normbaserede skala (0-50 point) for alle fag med test
  • Den kriteriebaserede skala (seks faglige niveauer) for læsning og matematik

Fra 2026/27 indføres et nyt nationalt testsystem (Folkeskolens Nationale Færdighedstest). Da det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere Folkeskolens Nationale Færdighedstest, indføres der i en overgangsperiode Folkeskolens Nationale Overgangstest, som skolerne skal gennemføre frem til og med skoleåret 2025/26. Læs mere om folkeskolens Nationale Overgangstest (uvm.dk). 

Sidst opdateret: 14. februar 2024