Hop til indhold

Når en elev afslutter folkeskolen aflægges en række obligatoriske prøver og delprøver.

Opgørelserne af grundskolekarakterer fra skoleåret 2018/19 og tidligere kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus og indeholder blandt andet information om elevernes samlede resultat ved folkeskolens afgangseksamen samt elevernes karakterer i de enkelte prøvefag.

Figur 1: Elevernes gennemsnitlige resultat i folkeskolens afgangseksamen fordelt på køn og institutionstype samt karaktergennemsnittet i enkelte bundne prøver og delprøver i 9. klasse 2018/2019.

Infografik over elevernes gennemsnitlige resultat i folkeskolens afgangseksamen fra sommeren 2019 

Note: Resultatet i Folkeskolens Afgangseksamen udregnes kun for elever, der har en karakter i alle obligatoriske prøver i 9. klasse. Tallene indeholder ikke resultater fra sygeprøver og specialklasseelever og privatister indgår ikke i ovenstående gennemsnit.
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring.

 • Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever, der har afsluttet folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 2018/2019 på 7,4.
 • Blandt de bundne prøvefag er karaktererne højest i de mundtlige prøver i engelsk og dansk. Her opnår eleverne i 9. klasse et gennemsnitligt resultat på 8,0. De laveste karaktergennemsnit findes omvendt i delprøven læsning i dansk, hvor gennemsnittet ved sommerens prøver endte på 6,1.
 • Pigerne opnår et gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 7,8 mens drengene opnår et gennemsnit på 7,0.
 • Samlet set opnår elever på frie grundskoler et højere karaktergennemsnit end øvrige skoletyper. Gennemsnittet er således 8,0 blandt eleverne i 9. klasse på landets frie grundskoler og 7,3 på landets folkeskoler. Blandt elever, der tager 9. klasse på en efterskole, er gennemsnittet 6,9.

Hvordan beregnes gennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen?

Gennemsnittet beregnes for alle elever, der har karakterer i alle 7 obligatoriske prøver, som består af:

 • Skriftlig Dansk*
 • Mundtlig Dansk
 • Skriftlig Matematik**
 • Mundtlig Engelsk
 • Fællesprøve i Fysik/kemi, biologi og geografi
 • Humanistisk prøve til udtræk
 • Naturfaglig prøve til udtræk

*Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver. En delprøve i læsning og retskrivning og en delprøve i skriftlig fremstilling. Karakteren i læsning og karakteren i retskrivning tæller derfor hver især en kvart, mens karakteren i skriftlig fremstilling tæller en halv i forhold til den samlede karakter for skriftlig dansk.

**Prøven i skriftlig matematik består af to delprøver. Én delprøve i matematik uden hjælpemidler og én delprøve i matematik med hjælpemidler. Hver karakter i delprøverne i matematik tæller en halv i forhold til den samlede karakter i skriftlig matematik.

Sidst opdateret: 19. maj 2020