Hop til indhold

Når en elev afslutter folkeskolen aflægges en række obligatoriske prøver og delprøver.

Opgørelserne af grundskolekarakterer fra skoleåret 2019/20 og tidligere kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus og indeholder blandt andet information om elevernes samlede resultat ved folkeskolens afgangseksamen samt elevernes karakterer i de enkelte prøvefag.

Aflysning af folkeskolens prøver i 2019/20

Som følge af COVID-19 blev folkeskolens prøver i 2020 aflyst, og det blev besluttet af elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af en ophøjelse af elevernes afsluttende standpunktskarakterer. Dette medfører en væsentlig ændring af datagrundlaget sammenlignet med tidligere år. Prøvekarakter og adgangsgivende gennemsnit fra skoleåret 2019/20 bør derfor tolkes med ekstra varsomhed, og eventuelle udviklinger i karakterniveauet for skoleåret 2019/20 kan ikke nødvendigvis tolkes som et udtryk for en udvikling i elevernes faglige niveau eller som en udvikling i de faglige resultater i en given prøve.

Figur 1: Elevernes gennemsnitlige resultat i folkeskolens afgangseksamen fordelt på køn og institutionstype samt karaktergennemsnittet i enkelte bundne prøver og delprøver i 9. klasse 2019/2020.

Bemærk at prøvekarakterer i 2019/2020 og dermed også beregningen af de adgangsgivende karaktergennemsnit bygger på ophøjede standpunktskarakterer, som følge af aflysningen af folkeskolens prøver.

Infografik angående karakterer i grundskolen

Note: Resultatet i Folkeskolens Afgangseksamen udregnes kun for elever, der har en karakter i alle obligatoriske prøver i 9. klasse. I 2019/20 består prøvekaraktererne af ophøjede standpunktskarakterer. Tallene indeholder ikke resultater elever i specialklasse. Kategorien Efterskoler indeholder også ”Efterskoler med samlet særligt tilbud”.
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring.

Af figuren fremgår, at:

 • Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever, der har afsluttet folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 2019/2020 på 7,4.
 • Pigerne opnår et gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 7,8 mens drengene opnår et gennemsnit på 7,0.
 • Samlet set opnår elever på frie grundskoler et højere karaktergennemsnit end øvrige skoletyper. Gennemsnittet er således 8,2 blandt eleverne i 9. klasse på landets frie grundskoler og 7,3 på landets folkeskoler. Blandt elever, der tager 9. klasse på en efterskole, er gennemsnittet 6,9.
 • Fordelt på de bundne prøver opnås det højeste karaktergennemsnit i mundtlig engelsk, hvor det samlede gennemsnit på landsplan i 2019/2020 er 7,9. Det laveste karaktergennemsnit findes omvendt i delprøven i dansk læsning, hvor det samlede gennemsnit i 2019/20 er på 6,9.  

Hvordan beregnes gennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen?

Gennemsnittet beregnes for alle elever, der har karakterer i alle 7 obligatoriske prøver, som består af:

 • Skriftlig Dansk*
 • Mundtlig Dansk
 • Skriftlig Matematik**
 • Mundtlig Engelsk
 • Fællesprøve i Fysik/kemi, biologi og geografi
 • Humanistisk prøve til udtræk
 • Naturfaglig prøve til udtræk

*Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver. En delprøve i læsning og retskrivning og en delprøve i skriftlig fremstilling. Karakteren i læsning og karakteren i retskrivning tæller derfor hver især en kvart, mens karakteren i skriftlig fremstilling tæller en halv i forhold til den samlede karakter for skriftlig dansk.

**Prøven i skriftlig matematik består af to delprøver. Én delprøve i matematik uden hjælpemidler og én delprøve i matematik med hjælpemidler. Hver karakter i delprøverne i matematik tæller en halv i forhold til den samlede karakter i skriftlig matematik. 

Sidst opdateret: 15. juli 2021