Hop til indhold

Når en elev afslutter folkeskolen aflægges en række obligatoriske prøver og delprøver.

Opgørelserne af grundskolekarakterer siden skoleåret 2001/02 kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. I datavarehuset kan du blandt andet finde information om elevernes samlede resultat ved folkeskolens afgangseksamen samt elevernes karakterer i de enkelte prøvefag.

Særlige forbehold ved data

Som følge af COVID-19 blev folkeskolens prøver i 2020 aflyst, og det blev besluttet af elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af en ophøjelse af elevernes afsluttende standpunktskarakterer. Ydermere blev en del af afgangsprøverne i 2021 også aflyst. Det blev samtidigt besluttet, at elevernes afsluttende standpunktskarakter blev ophøjet til prøvekarakter, hvis standpunktskarakteren var højere end prøvekarakteren for skoleåret 2020/21.

Dette medfører en væsentlig ændring af datagrundlaget sammenlignet med tidligere år. Prøvekarakter og adgangsgivende gennemsnit for skoleårene 2019/20 og 2020/21 bør derfor tolkes med ekstra varsomhed, og eventuelle udviklinger i karakterniveauet for de to skoleår kan ikke nødvendigvis tolkes som et udtryk for en udvikling i elevernes faglige niveau eller som en udvikling i de faglige resultater i en given prøve.

 

Sidst opdateret: 13. september 2022