Elevernes resultater fra folkeskolens afgangseksamen udregnes som et gennemsnit af elevens karakterer i syv obligatoriske prøver, herunder 5 bundne prøver og to prøver til udtræk – se hvilke prøver eleverne skal op til i 9. og 10. klasse.

Opgørelserne af grundskolekaraktererne fra prøverne i skoleåret 2017/18 indeholder bl.a. information om elevernes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen samt elevernes karakterer i de enkelte prøver.

Figur 1: Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen fordelt på køn og skoletype samt karaktergennemsnittet i de enkelte bundne prøver. 9. klasse 2017/2018

Figur 1: Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen fordelt på køn og skoletype samt karaktergennemsnittet i de enkelte bundne prøver. 9. klasse 2017/2018

Note: Det samlede gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen udregnes kun for elever der har aflagt alle obligatoriske prøver i 9. klasse. Specialklasseelever og privatister indgår ikke i opgørelserne.
Kilde: Indberettede karakterer til Styrelsen for It og Læring.

 • Det samlede karaktergennemsnit blandt 9. klasseelever, der har afsluttet folkeskolens afgangseksamen var i skoleåret 2017/2018 på 7,3.
 • Blandt de bundne prøvefag er karaktererne højest i de mundtlige prøver i engelsk og dansk. Her opnår eleverne i 9. klasse et gennemsnitligt resultat på hhv. 8,0 og 7,9. De laveste karakterer tildeles omvendt i delprøverne i skriftlig dansk, hvor gennemsnittet ved sommerens prøver endte på 6,4.
 • Pigerne opnår et gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 7,7 mens drengene opnår et gennemsnit på 7,0.
 • Elever på frie grundskoler opnår et højere karaktergennemsnit end folkeskoleeleverne. Gennemsnittet er således 8,0 blandt eleverne i 9. klasse på landets frie grundskoler og 7,3 på landets folkeskoler. Blandt elever, der tager 9. klasse på en efterskole, er gennemsnittet 6,7.

Hvordan beregnes gennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen?

Gennemsnittet beregnes for alle elever, der har karakterer i alle 7 obligatoriske prøver, som består af:

 • Skriftlig Dansk*
 • Mundtlig Dansk
 • Skriftlig Matematik**
 • Mundtlig Engelsk
 • Fællesprøve i Fysik/kemi, biologi og geografi
 • Humanistisk prøve til udtræk
 • Naturfaglig prøve til udtræk

*Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver. En delprøve i læsning og retskrivning og en delprøve i skriftlig fremstilling. Karakteren i læsning og karakteren i retskrivning tæller derfor hver især en kvart, mens karakteren i skriftlig fremstilling tæller en halv i forhold til den samlede karakter for skriftlig dansk.

**Prøven i skriftlig matematik består af to delprøver. Én delprøve i matematik uden hjælpemidler og én delprøve i matematik med hjælpemidler. Hver karakter i delprøverne i matematik tæller en halv i forhold til den samlede karakter i skriftlig matematik.

Sidst opdateret: 14. juni 2019