Siden 2010/2011 er andelen af elever i kommunale tilbud, som ikke går i specialtilbud, men derimod er en del af skolernes normalklasser, overordnet set øget. Andelen kaldes også ’inklusionsgraden’.

I skoleåret 2017/18 er andelen på 95,0 procent. Det er stort set uændret i forhold til de seneste fem år, hvor godt 95 procent af eleverne i de kommunale skoler er inkluderet i den almindelige undervisning.

Andel elever i inkluderede tilbud (Inklusionsgrad), 2010/11-2017/18

95 procent af eleverne er inkluderet i den almindelige undervisning

Pigerne er i højere grad end drengene inkluderet i den almindelige undervisning

Pigerne er i hjere grad end drengene inkluderet i den almindelige undervisning

Elever med forældre med videregående uddannelser er oftere inkluderet i den almindelige undervisning

Inklusionsgrad fordelt på forældres uddannelsesniveau i skoleåret 2017/18

 Elever med forldre med videregende uddannelser er oftere inkluderet i den almindelige undervisning

Kilde: Beregnet af Styrelsen for It og Læring på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Sidst opdateret: 2. januar 2019