Hop til indhold

Andelen af elever i den almindelige undervisning dækker over de elever i kommunale skoletilbud, som ikke modtager undervisning i en specialklasse eller på en specialskole. Andelen kaldes også inklusionsgraden. I skoleåret 2018/19 udgjorde denne andel 94,7 procent.

Andelen af elever i den almindelige undervisning (Inklusionsgrad) 2018/19 

Note: Inklusionsgraden dækker over andelen af elever, som ikke er i specialtilbud eller specialklasser på folkeskoler. Kommunale skoletyper dækker ’Folkeskoler’, ’Specialskoler for børn’, ’Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem’ og ’Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Kilde: Beregnet af Styrelsen for It og Læring på baggrund af Danmarks Statistiks registre.

  • 94,7 procent af eleverne i de kommunale skoletilbud modtager deres undervisning i den almindelige undervisning (inklusionsgraden). Denne andel har været svagt faldende siden den toppede i 2014/2015. Faldet skyldes en mindre stigning i antallet af elever i kommunale specialskoler og specialklasser, men også et generelt faldende elevtal i kommunale skoletilbud i perioden.
  • En større andel af pigerne er inkluderet i den almindelige undervisning sammenlignet med drengene. 97,1 procent af pigerne i de kommunale skoletilbud er således inkluderet i den almindelige undervisning i skoleåret 2018/2019. Samme andel udgør 92,5 procent blandt drengene.  
  • Inklusionsgraden er højest på de laveste klassetrin. 96,5 procent af eleverne i 1. klasse var således inkluderet i den almindelige undervisning i skoleåret 2018/2019. Samme andel udgør 94,8 procent blandt eleverne i 5. klasse og 92,8 procent af eleverne i 9. klasse. 

Hvordan beregnes inklusionsgraden?

Når man beregner inklusionsgraden indgår kun elever i de kommunale skoletyper: Folkeskoler, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, Specialskoler for børn og dagbehandlingstilbud og behandlingshjem.

Inklusionsgrad udregnes som andelen af elever i den almindelige undervisning. Elever der ikke er den af den almindelige undervisning, modtager undervisning i et segregeret tilbud. De segregerede tilbud omfatter specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og behandlingshjem samt specialklasser i folkeskoler eller kommunale ungdomsskoler.

De generelle oplysninger om elever er indsamlet af Danmarks Statistik og indarbejdes i Danmarks Statistiks Elevregister. Elevtallene opgøres som bestandstal pr. 30. september. Elevregisteret er et forløbsregister og rettes bagud i tid. Det betyder, at opgørelser i dette notat ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig overens med tidligere offentliggørelser. 

Sidst opdateret: 10. januar 2020