Tilmelding til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse, elevernes 1. prioritet for uddannelsesvalg 2019

Ansøgningstal ungdomsuddannelser

Kilde: Styrelsen for It og Læring

Hver femte elev, som forlader grundskolen, (20,1 procent), ønsker i 2019 at begynde på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 0,7 procentpoint siden sidste års søgning. I alt har 13.309 elever søgt mod en erhvervsuddannelse i år. Hver tredje elev, der søger en erhvervsuddannelse, vælger en eux, hvor man både får svendebrev og samtidig opnår generel studiekompetence, så man har mulighed for at læse videre, som dem der gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse.

De gymnasiale uddannelser er stadig de mest søgte ungdomsuddannelser. 72,0 procent af de elever, som forlader grundskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som førsteprioritet. Det er et fald på 1,1 procentpoint i forhold til 2018. I alt har 47.734 elever i år søgt mod en gymnasial uddannelse. Det almene gymnasium, stx, er det mest søgte blandt de gymnasiale uddannelser.

47 procent af eleverne i 9. klasse har valgt ikke at forlade grundskolen og vil i stedet fortsætte i 10. klasse. Det er en stigning på 0,8 procentpoint sammenlignet med sidste år. I alt har 30.952 elever i 9. klasse søgt mod 10. klasse.

Sidst opdateret: 10. januar 2020
Relaterede sider