Hop til indhold

Søgetal fra primært grundskolens elever i 9. og 10. klasse indeholder data om antallet af ansøgere og ansøgninger til ungdomsuddannelserne, 10. klasse mv., samt hvordan disse fordeler sig på de enkelte uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

Data er baseret på udtræk fra optagelse.dk og er tilgængeligt på uddannelsesstatistik.dk for 2009 og frem. Find notatet med seneste års hovedresultater for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelser og 10. klasse samt udviklingen i søgningen i linket herunder. Du har også mulighed for selv at opdele tallene på en lang række baggrundsvariable, fx køn, uddannelserne, ansøgernes bopælskommune og meget andet på linksene nedenfor.

 
Sidst opdateret: 14. marts 2024