Hop til indhold

Udviklingen i andelen af en 9. klasses årgang, som overgår til en ungdomsuddannelse, har siden 2014 været stabil.

Andelen er på lidt over 40 procent i alle år, hvis der kigges 3 måneder ud i fremtiden efter eleven har afsluttet 9. klasse. 15 måneder senere er billedet et andet, her er andelen, der overgår til en ungdomsuddannelse, markant højere på omkring 86-87 procent. Det viser dermed, at en betragtelig andel af de unge først påbegynder en ungdomsuddannelse ét år efter, de har afsluttet 9. klasse.

Tabellen beskriver, hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der er i gang med en ungdomsuddannelse, hhv. 3 og 15 måneder efter de har afsluttet 9. klasse.  2014: 3 måneder - 41 %, 15 måneder - 86 %. 2015: 3 måneder - 41%, 15 måneder - 87%. 2016: 3 måneder - 44%, 15 måneder - 86%. 2017: 3 måneder - 43%, 15 måneder - 87%. 2018: 3 måneder - 44%, 15 måneder - 87%. 2019: 3 måneder - 43%.

Kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre.
Note: Beregningerne tager udgangspunkt i elever der afslutter 9. klasse på en kommunal grundskole (folkeskole, specialskole for børn, kommunale ungdomsskoler og dagbehandlingstilbud og behandlingshjem). Ungdomsuddannelser dækker over gymnasiale uddannelser, de erhvervsfaglige uddannelser samt øvrige ungdomsuddannelser, herunder STU og KUU.
Sidst opdateret: 13. januar 2021