Hop til indhold

Udviklingen i andelen af en 9. klasse årgang, som overgår til en ungdomsuddannelse, har siden 2014 været stabil.

Andelen er på 42-44 procent i alle år, hvis der kigges i starten af det skoleår, som kommer lige efter, at eleven har afsluttet 9. klasse. Ét skoleår senere, er billedet et andet. Her er andelen, der overgår til en ungdomsuddannelse, markant højere på omkring 86-87 procent. Det viser dermed, at en betragtelig andel af de unge først påbegynder en ungdomsuddannelse ét år efter, de har afsluttet 9. klasse.

Overgang til ungdomsuddannelse

Hvor stor en andel af en 9. klasse årgang er i gang med en ungdomsuddannelse?

 Kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre.
Note: Beregningerne tager udgangspunkt i elever der afslutter 9. klasse på en kommunal grundskole (folkeskole, specialskole for børn, kommunale ungdomsskoler og dagbehandlingstilbud og behandlingshjem). Ungdomsuddannelser dækker over gymnasiale uddannelser, de erhvervsfaglige uddannelser samt øvrige ungdomsuddannelser, herunder STU og KUU.
Sidst opdateret: 5. september 2022