Hop til indhold

Ved overgang forstås personer, der har haft afgang fra én uddannelse eller uddannelsesdel, og som på statustidspunktet er i gang med (eller har fuldført) en anden uddannelse eller uddannelsesdel. Det betyder, at overgang til uddannelse beskriver overgange mellem fuldtidsuddannelser. På grundskoleområdet ses på overgang fra grundskolen til efterfølgende uddannelse (herunder ungdomsuddannelser eller øvrige uddannelser).

Overgange belyses ved hjælp af uddannelse og institution på hhv. tidspunktet for elevens afgang og statustidspunktet for overgang. Elevens bevægelse har således både en afgangsuddannelse og en statusuddannelse, en afgangsinstitution og en statusinstitution.

Elevernes overgang mellem uddannelser måles per 30. september i henholdsvis år 0, 1, 2, 3 og 5 efter afslutningen af afgangsuddannelsen, hvilket for det gymnasiale område giver mulighed for at se elevernes overgang, når de har haft mulighed for at påbegynde en fuldtidsuddannelse, fx en videregående uddannelse. Ligeledes er det også muligt at måle elevernes overgang mellem uddannelse på statustidspunkterne henholdsvis 1, 2, 3 og 6 måneder efter afslutningen af afgangsuddannelsen.

Sidst opdateret: 12. juni 2023