Hop til indhold

Udviklingen i andelen af en 9. klasses årgang, som overgår til en ungdomsuddannelse, har siden 2014 været stabil.

Andelen er på lidt over 40 procent i alle år, hvis der kigges 3 til 9 måneder ud i fremtiden. Henholdsvis 15 og 27 måneder senere er billedet et andet: her er andelen, der overgår til en ungdomsuddannelse, markant højere på omkring 90 procent. Det viser dermed, at en betragtelig andel af de unge først påbegynder en ungdomsuddannelse ét år efter, de har afsluttet 9. klasse.

Kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring, baseret på Danmarks Statistiks registre.
Note: Ungdomsuddannelser dækker over gymnasiale uddannelser, de erhvervsfaglige uddannelser samt forberedende og øvrige ungdomsuddannelser
Sidst opdateret: 18. juni 2020